הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "התוצר הלאומי הגולמי" לאנגלית

חפש את התוצר הלאומי הגולמי ב: הגדרה מילים נרדפות
GDP
אז הנה התוצר הלאומי הגולמי לנפש באמריקה.
So here's GDP per person in America.
ציינתי שהתרומה לצדקה היא 2% מסך התוצר הלאומי הגולמי בארה"ב.
I said that charitable giving is two percent of GDP in the United States.
בטאקטג'יסטן, משלוחי ההעברה הם 42% מההכנסות התוצר הלאומי הגולמי.
In Tajikistan, remittances are 42 percent of GDP.
אך מדיניות אקלימית בעולם העשיר - במידה שיש דבר כזה - אינה מבוססת על נקיטת זהירות, אלא על ניתוח של עלות-רווח - איתור דרך הפעולה שהכלכלנים מאמינים שתהיה לה ההשפעה הפחותה ביותר על התוצר הלאומי הגולמי שלנו.
But climate policy in the wealthy world - to the extent that such a thing exists - is not based on precaution, but rather on cost-benefit analysis - finding the course of action that economists believe will have the least impact on our GDP.
דבר המבטיח שלמעלה מחמישה אחוזים של התוצר הלאומי הגולמי של הפרובינציה מגיעים מהסחר הזה.
which ensure that over five percent of the province's GDP is accounted for by this trade.
המערב ערך תכניות לשמיטת חובות שהפחיתו בחצי את החובות של מדינות תת הסהרה מכ -70% התוצר הלאומי הגולמי לכ -40%.
The West has given debt forgiveness programs which have halved sub-Saharan debt from about 70 percent of GDP down to about 40.
כאן רואים את תוחלת החיים מול התוצר הלאומי הגולמי - עד כמה מדינות הן עשירות בממוצע.
This shows you life expectancy against gross national income - how rich countries are on average.
וזהו התיאור היפהפה של רוברט קנדי על למה התוצר הלאומי הגולמי נמוך כל כך.
And it is Robert Kennedy's beautiful description of why gross national product captures so little:
התוצר הלאומי הגולמי עולה מאד.
So GDP goes up a lot - fantastic!
התוצר הלאומי הגולמי עלה במעט.
The gross national product has improved slightly.
כשנלחץ עליך תאמר לנו מה התוצר הלאומי הגולמי.
When we put it to you, you'll tell us the gross national product of Bolivia!
יש לנו גדל מאוד התוצר הלאומי הגולמי, והגדילה את בסיס המס ההכנסות של הממשלה הפדרלית.
We have greatly increased the gross national product, and increased the tax base and the revenues of the federal government.
וזהו התיאור היפהפה של רוברט קנדי על למה התוצר הלאומי הגולמי נמוך כל כך. זה, "לא לוקח בחשבון את הבריאות של ילדינו, את איכות החינוך שלהם, או הנאת המשחק.
And it is Robert Kennedy's beautiful description of why gross national product captures so little: It does not allow for the health of our children, the quality of their education, or the joy of their play.
עסקים - החברה היחידה הזו גייסה - אם המספרים אפילו ב5% נכונים, החברה היחידה הזו מעלה את התוצר הלאומי הגולמי של המדינה הרבה יותר מהסיוע שהיא מקבלת.
Businesses - this one company has raised the - if the ideal figures are even five percent true, this one company is raising the GNP of the country much more than the aid the country receives.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 14. מדויק: 14. זמן שחלף: 50 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo