הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "התמודד מול יצורים שהיו" לאנגלית

הוא התמודד מול יצורים שהיו אתכם עד מוות מפחידים!
He faced a creature that would make you faint dead with fear!
בקריירה שלי כולה הוא התמודד מול יצורים שהיו!
And horrendous battle of my entire career!

תוצאות נוספות

ראיין התמודד מול טריי לנקום את הכבוד שלך
Ryan facing off with Trey to avenge your honor -
רק אדם אחד התמודד מול תיאוקולס ושרד.
Only one man has ever stood against Theokoles and lived.
וכמעט מיד התמודד מול הזכר שלנו.
And almost immediately faced up to our male.
הוא התמודד מול שאנג טסונג ואתה קורא לו פחדן?
He faced Shang Tsung and you call him a coward?
אז הוא התמודד מול כל התעשייה?
So he was taking on the whole industry?
הוא טוב יותר מאשר הבחור התמודד מול.
He's better than the guy he ran against.
אתה מנשק מחבלים, התמודד מול רוצחים...
You disarmed terrorists, faced down assassins...
התמודד מול הפחד הכי נורא שלך, ג'ייסון
Face your worst fear, Jason.
הוא המקום בו נפוליאון התמודד מול משימתו הגדולה ביותר.
Is where napoleon faced his greatest task.
הכותרת לגבי משהו כמו אדם רווק אשר התמודד מול קבוצה שלמה לבדו.
Headline's something about a single man taking on an entire team by himself.
אבל העסק המשפחתי הקטן התמודד מול עורכי הדין של ווד ופילדינג.
The whole thing went to court, but the family business found of Wood and Fielding's legal team.
בות' התמודד מול אנשים כאלה בעבר.
Booth's been up against these guys before.
הם יצורים שהיו פעם כמונו, אבל התפתחו.
They are beings who were once like you and me, but they evolved.
יצורים שהיו אנושיים והושחתו בידי האפלה.
Creatures once human, corrupted by darkness.
כמה יעיל יהיה הנשק הזה מול יצורים חיים.
But now we need to know how effective this weapon will be against living creatures.
זה יכול להיות הקרב הכי חד-צדדי מאז 1973 כשעלי התמודד מול הענק ג"ו פראיזר.
This could be the most one-sided fight since 1973 when Ali faced an 80-foot tall Joe Frazier.
אני חושב שהוא עשה עסקה עם כל הכתבים האלה לחכות, להפעיל את הסיפור כשהוא התמודד מול דלתון בבחירות הבאות.
I think he made a deal with all those reporters to wait, run the story when he ran against Dalton in the next election.
וינסנט מעולם לא התמודד מול משהו כזה, וייתכן שהוא ייאלץ לעבור את הגבול.
Vincent's never been up against anything like this before, and he might have to cross the line.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 36. מדויק: 2. זמן שחלף: 90 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo