הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "התנקשות" לאנגלית

assassination
hit
attack
assassinate a

הצעות

52
היו איומי התנקשות, התקוממויות באסטוניה.
There have been assassination threats, uprising in Estonia, the Middle East.
ולאחר מכן אני צריכה לעצור אותך בגין התנקשות בראש העיר.
And then I need to take you in for the mayor's assassination.
וייתכן שהחשוד פועל לפי רשימת התנקשות כלשהי.
And the unsub could be working off some sort of hit list.
אתה חושב שזו התנקשות של מאפייה?
You think it was a mob hit?
מי הזמין את התנקשות בבריאנה מאתיס?
Who ordered the hit on Briana Mathis?
גרסיה, תחפשי ניסיונות התנקשות בתקופת ההפיכה בצ'אד.
Garcia, look at assassination attempts around the civil unrest in Chad.
עם המזל שלנו, היא בטח מזמינה עוד התנקשות.
With our luck, she's probably calling in another hit.
שרדתי את מלחמת העצמאות שלנו ושני נסיונות התנקשות.
I survived our war of independence and two assassination attempts.
שרדתי שני ניסיונות התנקשות מטעם ארגון האש"ף, סטיבן.
I survived two assassination attempts by the PLO, Steve.
זה החל בנסיון התנקשות של מעצבת משחקים.
It began with the attempted assassination of a designer.
אנחנו חוששים מחבלה: התנקשות כירורגית?
We're afraid of sabotage: surgical assassination.
תקח נשק למטרת התנקשות ותקרא לו הרתעה.
Take a weapon of assassination and call it deterrence.
צ'ארלי, היכן למדת את כל זה על התנקשות?
Charlie, where did you learn all this stuff about assassination?
אסטבן פיארו, התנקשות כנופיה במועדון הסלסה.
Esteban Fierro, gang hit in that salsa club.
אז שכרת התנקשות על ביתו, זה העניין?
So You put hit on his daughter is that it?
מי שהרג את גורקון מתכנן עוד התנקשות.
Whoever killed Gorkon is bound to attempt another assassination.
צוות התנקשות רוסי אם הייתי צריכה לנחש.
A Russian wet work team, if I had to guess.
זו התנקשות בינלאומית עם השלכות ישירות על ביטחון המדינה.
This was an international assassination with ramifications that affect the security of this country.
לפעמים החבר"ה האלה מורידים פרופיל לפני התנקשות.
sometimes these guys lay low for a while before a hit.
נראה די סביר שהבחור מזמין התנקשות.
It seems pretty plausible the guy's ordering a hit.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 494. מדויק: 494. זמן שחלף: 118 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo