הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "התפתחות" לאנגלית

development
evolution
growth
progression
evolutionary
progress of
evolved
developing
evolving
developmentally

הצעות

לא היית אומר שזו התפתחות מדהימה בסיפור?
wouldn't you say this is an incredible development in the story?
היתה התפתחות מעניינת למדי למטה על הקרקע.
There's been a rather interesting development down here on the ground.
אולי חלקם מטפחים התפתחות של חיים תבוניים.
Perhaps some of them nurture the evolution of life and intelligence.
אבל זאת לא היתה התפתחות טבעית.
But it wasn't natural evolution. Rampant infection rates.
אז עלינו לעודד התפתחות של חברות מקומיות.
So we need to encourage the growth of local firms.
ינקות זו תקופה של התפתחות מתמדת גם מבחוץ ובפנים,.
infancy is a period of rapid growth both outside and in
אני חושב שאתה תמצא שיש כבר התפתחות מעניינת מאז.
I think you'll find that there's been an interesting development since then.
נראה כאילו מעגל הטריפה מוביל את התפתחות המינים.
It's as if the cycle of predation governed the evolution of species.
את אומרת שזו התפתחות ובכן, לידיעתך
You tell me that it's evolution Well, you know
כאן למטה רואים התפתחות איטית יותר: פחות גיוון.
Down here you can see slower evolution: less diversity.
הנה התפתחות מרגשת שהרבה אנשים לא שמעו עליה.
Now, here is a very exciting development that many people have not heard of.
ובגיל הזה אנו רואים התפתחות בלתי רגילה ביכולת שלו לשלוט בתנועה.
And by this age we see a remarkable evolution in its capacity to control movement.
הן חותרות תחת עצם התפיסה הנובעת ממודלים מערביים של התפתחות.
They're challenging the very notion of Western models of development.
המרכיב השלישי הוא להתמקד על התפתחות פנימית וגדילה אישית.
The third ingredient is to focus on inner development and personal growth.
כן, אדוני, אני מדבר על התפתחות
Yes, sir. I'm talkin' development.
".התפתחות השחקן עם הקבוצה הלאומית של ארה"ב"
"for player development with the U.S. National Team."
אני נתקלתי בשורה לגבי התפתחות הילד.
I hit this line about child development.
התפתחות השריר מתאימה, הקשת הייחודית של עצם הירך מוחלטת.
The muscle development appears consistent, the distinct curvature of the femur is undeniable.
התפתחות זה רעיון גדול לטבח בארבע שעות.
Evolution is a mighty big idea for four hours' worth of carnage.
"ושוב עוד התפתחות מזעזעת בוושינגטון."
"In yet another startling development in Washington..."
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1049. מדויק: 1049. זמן שחלף: 143 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo