הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "התקרבות" לאנגלית

approach
zoom in
approaching
getting close
zooming in
getting closer
landfall
bonding
zooms in
Pan

הצעות

לשבור את הקו בגלל התקרבות של מפרשית?
Break our line over the approach of a schooner?
בעוד הבבונים מבצעים נסיגה חשאית, היא מבצעת התקרבות פחות חשאית.
As the baboons make a discrete withdrawal, she makes a less discrete approach.
(ראה התקרבות והתרחקות וסרגלים ויחידות מידה)
(See Zoom in and out and Rulers and measurement units.)
כשמבצעים התקרבות בדרגה גבוהה, ייתכן שרק חלק מהעמוד יוצג.
When you zoom in to a high magnification, you may be able to see only part of a page.
אין דרך של התקרבות הבניין בלי שיראו!
There's no way of approaching the building without being seen!
זה נכון, זוא התקרבות - אתה הולך להביא את?
That's right, enemy approaching.
התקרבות באמצעות הכלי זכוכית מגדלת (בחירת פריטים מרובים)
Zoom in with Loupe tool (multiple selection)
להזזת התמונה על המסך, בצעו התקרבות וגררו.
To pan the image, zoom in and then drag.
ייתכן שיהיה עלייך לבצע התקרבות כדי להציג את רשת קווי הבסיס.
You may need to zoom in to view the baseline grid.
הלחצנים 'התקרבות' ו'התרחקות' משנים את רמת ההגדלה של המסמך בדרגות קבועות מראש.
Zoom In and Zoom Out buttons change the document magnification by preset levels.
בצעו התקרבות בתצוגה המקדימה של התמונה כדי להביט מקרוב בשוליים בזמן התיקון.
Zoom in on the image preview to get a closer view of the fringing as you make the correction.
בשעת שימוש בעדשת זום, אל תשנו את אורך המוקד (התקרבות או התרחקות) במהלך צילום התמונות.
If you use a zoom lens, don't change the focal length (zoom in or out) while taking your pictures.
אני מניחה שלו ידעו העוברים על התקרבות החיים, הם היו מבועתים באותה מידה.
I suppose if the unborn knew of the approach of life, they'd be just as terrified.
כעת, איננו בטוחים מה קרה בדיוק, אך תוך כדי התקרבות, הלווין הפך ללא יציב והתרסק.
Now we're not sure exactly what happened, But on approach, the satellite became erratic and came down.
לחצו על הלחצנים + או - מתחת לחלון התצוגה המקדימה כדי לבצע התקרבות או התרחקות.
Click the + or - button under the preview window to zoom in or out.
גררו בחלון התצוגה המקדימה כדי לראות חלקים שונים של התמונה, ולחצו + או - כדי לבצע התקרבות או התרחקות.
Drag in the preview window to see different parts of the image, and click + or - to zoom in or out.
הפקודה 'התקרבות' או 'התרחקות' אינה זמינה כשמגיעים להגדלה או להקטנה המרבית של התמונה.
The Zoom In or Zoom Out command becomes unavailable when the maximum image magnification or reduction is reached.
להגדלת התצוגה לאחוז הבא שנקבע מראש, הפעל את החלון שברצונך להציג ובחר 'תצוגה' > 'התקרבות'.
To magnify the view to the next preset percentage, activate the window you want to view, and choose View > Zoom In.
לחץ על הלחצן 'התקרבות' או 'התרחקות' בפינה הימנית התחתונה של החלונית 'גליפים'.
Click the Zoom In or Zoom Out buttons in the lower-right corner of the Glyphs panel.
ניתן להשתמש בסרגל הכלים 'תלת-ממד' כדי לבצע התקרבות או התרחקות, לסובב או להזיז את התצוגה לרוחב העצם.
You can use the 3D toolbar to zoom in and out, rotate, and pan across the object.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 162. מדויק: 162. זמן שחלף: 128 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo