הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ואחרי כל" לאנגלית

and after all
and after every
and after each
followed every
And then after all
and after everything
ואחרי כל הרעש של המופע Live8, אנחנו עדיין לא בתמונה בכלל.
And after all the hoopla of Live 8, we're still not anywhere in the picture.
ואחרי כל מה שעשיתי בשביל הילד הזה.
MOTHER! AND AFTER ALL I DID FOR THAT KID.
עבדתי באורווה לפני, במשך ואחרי כל הופעה
I worked the stalls before, during and after every performance.
נערוך תצורה חדשה 5 דקות לפני ואחרי כל שעה.
We'll reconfigure for a com pass five minutes before and after every hour.
ורק שתדע, עכשיו אנחנו שוקלים התיבות לפני ואחרי כל תצוגה.
And just so you know, we now weigh the boxes before and after each view.
כי אנחנו להיות מדידה לפני ואחרי כל רצף כך נוכל לגלות כמה דלק אנו שאתה צורך.
That we'll be measuring before and after each run So we find out how much fuel we're consuming.
ואחרי כל מה שעשיתי בשבילך, חשבתי שאולי היית רוצה לעזור.
And after all I've done for you, I thought maybe you'd want to help.
ואחרי כל הצעצועים הנחמדים הללו שהבאתי לך.
And after all those lovely toys I got for you.
אני התפתח עכשיו, ואחרי כל שברון הלב הרומנטי שלי,
I am evolved now, and after all of my romantic heartbreaks,
ואחרי כל מה שעשיתי אני לא רוצה לפגוע במישהו נוסף.
And after all I've done, I don't want to hurt anyone else.
ואחרי כל מה שהאדם האומלל, הזה עבר לאחרונה
And after all that poor man's been through lately,
ואחרי כל זה פשוט נכנסת לדירה?
And after all that, you just moved in?
ואחרי כל זה יש לי רק הזדמנות אחת לסיים.
And after all of that, I only got one chance at the finish.
ואחרי כל זה, הוא משווה.
And after all that, he calls.
ואחרי כל מה שאמרת על זה שאתם לא מדברים?
And after all that stuff you said about how you guys never talk anymore?
ואחרי כל מה שקרה לך היום בחרת בצדק.
And after all that happened to you today, you choose virtue.
ואחרי כל הניתוחים, והטיפולים הכימותרפיים היא הייתה מוכנה.
And after all the surgeries and the chemos, she was ready.
ואחרי כל שעשית כדי להגן עליה, גם.
And after all you did to protect her, too.
ואחרי כל זה לא תחייך אלי?
And after all this, won't you give me a smile?
ואחרי כל עבודת הבילוש שנקראה, אתה אפילו לא לקבל את הבחור הנכון.
And after all your so-called detective work, you didn't even get the right guy.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 191. מדויק: 191. זמן שחלף: 161 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo