הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ואני יודע שאני" לאנגלית

and I know I'm
and I know that I'm

הצעות

ואני יודע שאני בתחרות לזכייה בחיבתך.
And I know I'm in competition for your affections.
ואני יודע שאני בדיחה עבור תלמידים רבים.
And I know I'm a joke to lots of the students.
ואני יודע שאני לא הגבר המושלם.
And I know I'm not the perfect guy.
אתה ואני יודע שאני הסיבה מדוע אנחנו כאן.
You and I know I'm the reason why we're here.
ואני יודע שאני לא הרבה דברים שאת חיפשת בעבר.
And I know I'm not a lot of things that you've gone for in the past.
ואני יודע שאני לא האסיר היחיד בטיול הרגלי הזה הערב.
And I know I'm not the only prisoner on this little hike today.
אני אלכוהוליסט ואני יודע שאני אלכוהוליסט?.
I'm an alcoholic and I know I'm an alcoholic.
ואני יודע שאני עדיין רק הילדה החדשה בבית הספר.
And I know I'm still just the new girl at school.
ואני יודע שאני על משהו, כי המקורות שלי תמיד נעלמו.
And I know I'm on to something, because my sources keep disappearing.
מנתח בעל שם עולמי ואני יודע שאני לא הרבה דברים
And I know I'm not a lot of things that you've gone for in the past.
אני מצטער שדברים יצאו מכלל שליטה, ואני יודע שאני הולך לכלא
I'M SORRY THAT THINGS GOT SO OUT OF HAND, AND I KNOW I'M GOING TO JAIL
ואני יודע שאני עומד להשאיר במשיבון את ההודעה הכי גרועה, אבל אין לי ברירה.
And I know I'm about to leave you the worst answering machine message in history, but I don't have a choice.
ואני יודע שאני שמח להיות סוף הסוף מסוגל לתת הנסיכה שלי החתונה הגדולה היא תמיד חלמה עליו.
And I know I'm thrilled to at last be able to give my princess the big wedding she's always dreamed of.
ואני יודע שאני רק מורה אבל זה אמור להיות שווה משהו פה.
And I know I'm just a teacher, but that ought to be worth something around here.
ואני יודע שאני לא אמור להפריע, אבל יש בחורה בטלפון בקו 3 ממצפה הכוכבים "גריפית"...
And I know I'm not supposed to interrupt, but there's a woman calling on line three from Griffith Observatory...
חוץ מזה, ואני יודע שאני חדש פה, אבל אתה לא אמור לכלוא את הבחור הנכון?
Plus - and I know I'm new here but - aren't you supposed to arrest the right guy?
"את החברה הכי טובה שלי ואני יודע שאני לא שלך, וזה בסדר
You're my best friend And I know I'm not yours And that's okay
ואני יודע שאני בטח האיש האחרון שאת רוצה לראות עכשיו, ואני לא יאשים אותך עם תטרקי את הדלת בפנים שלי.
And I know I'm probably the last person you want to see right now I wouldn't blame you if you slam the door in my face
כלומר, ידעתי שהיא לא מאושרת ואני יודע שאני לא הבחור הכי נוח לחיות איתו, אבל
I mean, I knew she was unhappy, and I know I'm not the easiest guy to live with, but
ואני יודע שאני לובש שערות צלב על לבי
and I know that I'm wearing the cross hairs on my heart
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 172. מדויק: 172. זמן שחלף: 237 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo