הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "והאחרון" לאנגלית

and final and last
and the last one
and the latter

הצעות

מאטי יוצא מהמים עם האריח השישי והאחרון.
MATTY OUT OF THE WATER WITH THAT SIXTH AND FINAL NUMBER.
הלקח הרביעי והאחרון שלמדנו נוגע לפוטנציאל שבחידושים רדיקליים.
The fourth and final lesson we've learned is about the potential of radical innovation.
לפיליפ יש את השק החמישי והאחרון בשביל הסגולים.
Phillip got the purple team The fifth and last a bag
והאחרון ששמעתי, סקי עדיין חוקי.
And last I heard, skiing's still legal.
שני הדפים הראשונים והאחרון, בסדר?
The first two pages and the last one, okay?
מספר שיחות למשרד, והאחרון למספר אחר אתמול אחרי הצהרים.
Couple of calls to the office, and the last one to a different number yesterday afternoon.
הפעמון לא יכול להציל אותך בסיבוב השניים-עשר והאחרון.
You cannot be saved by the bell in the 12th and final round.
איך לפתוח את השברון התשיעי והאחרון.
How to unlock the Stargate's ninth and final chevron.
ועכשיו, המתמודד הרביעי והאחרון שלנו...
And now, our 4th and final contestant...
תשאל כאן מישהו שהוא ב הניסיון השני והאחרון שלהם.
Just ask anyone here who is on their second and final attempt.
פנר השיג את המפתח החמישי והאחרון עבור הפייבוריטים!.
Penner has the fifth and final key for the favorites.
סקופין הולך על הכדור השישי והאחרון בדרך לחסינות.
Skupin looking for his sixth and final ball to win immunity.
והאחרון שראית היה לפני עשרה ימים בערך?
And the last one you saw was... what, ten days ago?
הוא עובד על החלק השני והאחרון של הדו-קרב הזה.
He's working on the second and Final part of this duel.
ברנדון וריק מתחרים על השק החמישי והאחרון שלהם.
Brandon and rick both racing for Their fifth and final bag.
והאחרון, למה לא ירית בו?
And the last one, why didn't you shoot him?
קולבי רץ לנקודת הסיום עם השק החמישי והאחרון של הגיבורים
Colby racing back with that fifth and final bag for the heroes.
גלאנג רוצים את הארגז החמישי והאחרון.
Okay. Galang seeks fifth and final box.
הדיבר החמישי והאחרון שלי מיועד במיוחד למנהיגים.
My fifth and final imperative is specifically for leaders.
אבל עכשיו, יעלה המתחרה הרביעי והאחרון שלנו.
And now our fourth and final contestant.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 188. מדויק: 188. זמן שחלף: 226 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo