הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "והמורה" לאנגלית

והמורה שהוא פנה לעזרתה, גברת קליירי
And the teacher he went to for help, mrs.
יום אחד הייתי בביה"ס והמורה טעתה לגבי משהו.
I was in school one day and the teacher was mistaken about something.
אני והמורה צריכים לפגוש את חסר הראש.
Me and the teacher got to meet the Headless.
והמורה אמר."ברור שלא.
And the teacher said, Of course not.
עשיתי את זה בכיתה, והמורה הכשיל אותי.
I did it for class, and the teacher flunked me.
בילי הקטן הולך לבית הספר, הוא מתיישב והמורה שואלת, "במה עוסק אביך"
So little Billy goes to school, and he sits down and the teacher says, "What does your father do?"
חבר שלי העתיק ממני את שיעורי הבית, והמורה גילה את זה.
My friend copied my homework and the teacher found out.
בדרך כלל, יש לי, מוזיקה רק שעה בשבוע והמורה מעבירה אותה בקריאה של מוסף הנדל"ן של אי האש
Usually, I only have music one hour a week, and the teacher spends it reading real estate listings for Fire Island.
והמורה אמר שאוכל להישאר, אם אין לי יותר התפרצויות של רוח רפאים.
And the teacher said I can stay, If I don't have any more ghostbursts.
וישבתי בכיתה, והמורה אמרה, "ארוחת-ההפתעה של היום היא מקרוני"
I'm sitting in class, and the teacher says, "Today's lunch is macaroni surprise."
זה בי"ס פרטי יקר, והמורה אמר שהוא היה נבון, חרוץ, ביישן.
It's an expensive private school, and the teacher said he's intelligent, hardworking, shy.
כמו איזו פעם שהייתי בבית הספר ודיברתי יותר מדי, והמורה נכנסה...
Like, this one time I was school, and I was talking too much, and the teacher walks in-
הבחורה שעובדת בבית המרקחת, מסיימת לעבוד בשתיים המשמרת של האחיות, מסתיימת בשלוש והמורה יוצאת מבית הספר בשעה שלוש וחצי.
The pharmacy girl gets off at 2:00, the nurse's shift ends at 3:00, and the teacher gets out of school at 3:30.
והמורה לא מלמד יותר
And the teacher don't teach no more
ואז ילדים אחרים בעיירה והמורה שלהם התחילו להצטרף.
And then other kids in the town and their teacher start joining in.
הוא היה בערך הקלאודיה של מחסן 12 והמורה שלי.
He was rather the Claudia of Warehouse 12 and my teacher.
הנחתי שתרצה שהוריך יכירו את חברך והמורה הרוחני שלך.
I assumed you'd want your parents to meet your best friend and mentor.
הנשים יאטו אותנו, והמורה הזקן שלך...
The women will slow us down and your old teacher...
אני לומדת ספרדית והמורה שלי הוא מר פרז
I study Spanish and my teacher is Mr. Perez,
והמורה לאלגברה כלומר, על מי אנחנו עובדים?
And the algebra tutor, I mean, who are we kidding?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 154. מדויק: 154. זמן שחלף: 143 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo