הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "והניכור" לאנגלית

הבדידות והניכור שכל אחת מהן, באה מהמקום שלה או שהיא התיישבה ליד מישהי, שהיא לא מכירה, ופתאום בהוויה
The loneliness and alienation of each one of them, coming from her own place, or sitting down next to someone she doesn't know, and suddenly, in our essence...
לימד אותה להעלות על הכתב את הכאב והניכור שהיא חשה.
A therapist told her to write through
את הכאב והניכור שהיא חשה

תוצאות נוספות

ידיעה אמיתית כרוכה איחוד קוגניטיבית והתגברות הניכור או הניכור שלנו.
A genuine knowledge involves cognitive union and overcoming our estrangement or alienation.
ברטולד ברכט משתמשת השפעת הניכור ליצור מרחק רגשי מהקהל.
Bertolt Brecht uses the alienation effect to create emotional distance from the audience.
זו החלוקה של המדינה שלנו, הניכור
It's the partition of the country.
לא, הניכור מועיל לאמנות שלך.
No. Alienation is good for your art.
הוא לא דומה כלל למלך הזקן והשיכור הזה.
He's nothing like that old drunk King.
למרות כל הדפיקות והניסור, לא הצלחנו להבין מה הוא עושה.
For all his pounding and sawing we couldn't figure what he was actually doing.
בני מכיר אותי בתור האדם האנוכי, השקרן והשיכור.
My son only knows me as this selfish, lying, fall-down drunk.
את חייבת להתמודד עם מקור הניכור שלך.
You must confront the source of your estrangement.
"והרגשת הניכור הפכה אותו לכזה"
"and feeling an outsider made him behave like one."
בעוד שהזמן שאתה מבלה לבד רק מגדיל את תחושת הניכור?
While time spent brooding alone only increases a feeling of separation.
מי עומד מאחורי הניכור של נסיך הכתר ועם הוד מלכותו?
Who... who is behind the estrangement of the Crown Prince and his Majesty?
מוחות מטורפים מזדהים עם הניכור והניתוק של הולדן.
Deranged minds identify with Holden's alienation and detachment.
אבל לא היה לה חום והניקור המותני היה צלול.
But she had no fever, LP was clear.
נלך למערה כששניכם מתקיפים אותי והשיכור המצחיק מזיל ריר על הנעל שלי.
We'll go to the cave with you two attacking me and the funny drunk drooling on my shoe.
איך אישה, ללא ניסיון עם נשק, מצליחה לירות בבעלה האלים והשיכור בדיוק בין העיניים, בצורה כזו מדוקדקת?
How does a woman with no experience of firearms manage to shoot her drunk, violent husband so very precisely between the eyes in such a very premeditated fashion?
אבל רבים מהם - אולי מה שמפריע להם זה דווקא הניכור הזה.
But a lot of them - maybe what's bothering them is actually a kind of alienation.
והיתה לו חברות מסובכת עם ילד שחלק איתו את רגשותיו של זעם וניכור, ושהיה באופן חמור מעורער שטלתן ואובדני.
And he had a complicated friendship with a boy who shared his feelings of rage and alienation, and who was seriously disturbed, controlling and homicidal.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 44. מדויק: 3. זמן שחלף: 181 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo