הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "וויתרתי על דירה מול" לאנגלית

אני לא וויתרתי על דירה מול.
אני לא וויתרתי על דירה מול הסנטרל פארק, כדי לגור ביער.
I did not give up a central park brownstone to come live in the forest.

תוצאות נוספות

המשטרה היתה מרוצה וויתרתי על הניסיון לשכנע אותם.
The Department was satisfied, and I gave up trying to convince them.
רוג"ר וויתרתי על בלימודים שלי בתורת ההסתברות.
Roger, I've given up my studies on the probability theory.
וויתרתי על התפילות כשהייתי בן 10.
I gave up praying when I was 10 years old.
ובסוף וויתרתי על החזרת המפתח שלו.
And I finally gave up on his returning the key.
וויתרתי על עצמי יותר מדי בנישואין.
I gave up too much of myself in my marriage.
אך שנה אחת, וויתרתי על הדיבור.
But one year, I gave up speaking.
זאת הסיבה שאני וויתרתי על הפוני?.
That's why I gave up the pony.
וויתרתי על אובססיות העבר שלי, בשבילך
I gave up my past obsessions for you.
ואז וויתרתי על העידוד ביוני האחרון.
Then I gave up cheerleading last June.
בלילה ההוא כשנפגשנו, כמעט וויתרתי על מציאת מישהו אמיתי.
The other night when we met, I'd almost given up on finding somebody real.
וויתרתי על הפרווה שלי כדי להיות איתו.
And I gave away my pelt to be with him.
הוא יודע שלא וויתרתי על וולצ"ק.
He knows I haven't given up on volchok.
תזכיר לי שוב מדוע וויתרתי על מסיבת הלחש המסווה.
Remind me why I passed on the cloaking spell party again.
וויתרתי על מתוקים מאז תחילת המלחמה, ראמי.
Well, I've given up sweets since the start of the war, Rummy.
כשחתמתי על המסמכים וויתרתי על כל זכויותיי עליך,
When I signed the papers giving up all rights to you,
וויתרתי על העניין הזה עם הדיילות.
I had given up my flight attendant thing.
אני וויתרתי על כל זה עבור המשפחה
I gave it all up for a family.
וויתרתי על הכל ברגע שלקחתי את הכסף.
I gave up everything the minute I took that cash.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 211. מדויק: 2. זמן שחלף: 484 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo