הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "וושינגטון פוסט" לאנגלית

חפש את וושינגטון פוסט ב: הגדרה מילים נרדפות
לאון ווסט, גברתי."וושינגטון פוסט"
Leon West, ma'am. "Washington Post."
"וושינגטון פוסט" מדווח על שני קורבנות...
The Washington post is reporting that two victims are involved...
קתרין גרהם של וושינגטון פוסט, בשני.
Katharine Graham of The Washington Post is on two.
עוד חפץ נפיץ, הפעם בעיתון וושינגטון פוסט.
Another explosive article, has just appeared, this time in the Washington Post.
אתה מכיר אנשים "ב -"וושינגטון פוסט?
You know people "the washington post"?
קשרו אותי בבקשה"לאיימי מאייר ב -"וושינגטון פוסט.
Patch me through to Amy Meyer at the Washington Post.
דעותיו פורסמו, "ב" וושינגטון פוסט אולם נוצר דיון קטן ומוזר
His op-ed appeared in the "washington post," But strangely generated little discussion
גנרל פרטרידג', קראת את עיתון וושינגטון פוסט של היום?
General Partridge, you've read today's Washington Post?
אז זה לא ה "וושינגטון פוסט".
So it's not the Washington Post.
"אני כתב של ה" וושינגטון פוסט"
I'm a reporter for The Washington Post.
הנה ה "וושינגטון פוסט" מהיום
Here is today's Washington Post.
אנחנו "וושינגטון פוסט", תבעו אותנו נשיאים נוראים טובים ממך.
We're the "Washington Post" and we have been sued by better terrible presidents than you.
כן, אתה יכול לספר את הסיפור שלך ל ניו יורק טיימס, וושינגטון פוסט.
Yes, you can tell your story to the New York Times, The Washington Post.
דיברת על כך עם בוב וודוורד מ "וושינגטון פוסט", אתמול.
You talked to Bob Woodward at the "Washington Post" about it just yesterday.
למה ה "וושינגטון פוסט" מתאר אותי כ" קלף המנצח" שלכם בעניין הזה?
Why is The Washington Post describing me as your trump card in this?
ה "נביגטור" של נפטון הוא לא ה "וושינגטון פוסט".
The Neptune "Navigator" is not the "Washington Post".
צוטטת ב "וושינגטון פוסט" כאומרת, גברת היל קראה לפירוט השיחות שטות.
You've been quoted in the "Washington Post" as saying, "Ms. Hill called the telephone logs garbage."
"וושינגטון פוסט" מפרסם כתבת חשיפה על הכהונה שלך זה רע?.
The "Washington Post" is running an exposé on your term in office.
את "וושינגטון פוסט" מדווח כי בחקירה פנימית הייתה השיקה היום תתבקש על ידי מספר תלונות על קצין מפתח עיטורים מעורב בכך כוח המשימה הרואין.
The "Washington Post" is reporting that an internal inquiry was launched today prompted by a number of complaints about a highly decorated key officer involved in that heroin task force.
היא כותבת עבור "עיתון פאוני", שזה סוג של "וושינגטון פוסט" של העיר שלנו.
She writes for the Pawnee Journal, which is kind of like our town's Washington Post.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 59. מדויק: 59. זמן שחלף: 106 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo