הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "וידא" לאנגלית

חפש את וידא ב: הגדרה מילון מילים נרדפות
made sure
verified
check
verify
certify
ascertain
making sure
והוא וידא שלא אנקוף אצבע במהלך ההיריון.
And he made sure I didn't lift a finger during my pregnancy.
הוא וידא שהבנות לא ייפגעו ושכולם ישלמו.
He made sure no one hurt the girls and everyone paid.
השכן וידא שאלו היו הבגדים כי הילדים לבשו כשראה אותם.
Neighbor verified that these were the clothes that the children were wearing when she saw them.
מי לדעתך וידא שהמקסיקנים לא יסיימו את העבודה?
Who do you think made sure the Mexicans didn't finish the job?
ואן שסם רק וידא תהיה ממולאת במזומן.
The van that Sam just made sure would be stuffed with cash.
קומודוס וידא שהוא שומר על תמיכת העם הרומי.
Commodus made sure that he maintained the support of the Roman people.
הוא וידא שיריביו יילחמו עם להבים קהים.
He made sure that his opponents fought with dulled blades.
אבל הוא וידא שבנו היחיד יישרד.
But he made sure his only son survived.
האבא שלך וידא הסימנים החיוניים שלנו היו חזקים.
Your father made sure our vital signs were strong.
דרייפוס כנראה וידא שלא תוכל להיכנס.
Dreyfus must have made sure you cannot get in.
לפסטיבל סוכר מהמט תמיד וידא שאני נראיית יפה.
For the Sugar Festival, Mehmet always made sure that I looked pretty.
אני דאגתי להימורים וניקי וידא שתמיד נקבל את הכסף.
I made book and Nicky made sure we always collected.
כשהתעוררנו, אמרסון וידא שאני בסדר ואז עזב.
When we woke up, Emerson made sure I was okay and then left.
חורחה וידא שנקבל את חדרינו הפרטי.
Jorge made sure we got our private room.
עורך דינו וידא שזה לא יחזיק מעמד הרבה.
His lawyer made sure that didn't last long.
וידא שהיא מעולם רק במקום אחד.
Made sure it was never in just one place.
ובכן, אתה בהחלט וידא שהם לא לנצח.
Well, you certainly made sure they did not win.
ליונל וידא שתקבל טיפול טוב יותר מזה שאי פעם אני יכולתי לממן.
Lionel's made sure you've gotten better care than I could ever afford.
הוא וידא שאני אהפוך לאחד כזה...
And he made sure I got it.
הוא וידא שהלב הזה לא יפעם לזמן רב.
He made sure that heart didn't beat very long.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 5412. מדויק: 5412. זמן שחלף: 178 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo