הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ויכוח" לאנגלית

חפש את ויכוח ב: הגדרה מילים נרדפות
argument
debate
arguing
dispute
fight
disagreement
discussion
beef
altercation
quarrel
controversy
argued

הצעות

זהו ויכוח שהתנהל בינינו מאז שנפגשנו.
This is the argument we've had since we met.
היא היתה הסוף של כל ויכוח במשפחה שלי.
She was the end of every argument in our family.
בעניין הזה לא יכול להיות שום ויכוח
Now, on this issue, there can be no debate.
נראה שיש ויכוח על קו הזמן.
There seems to be some debate about the time line.
בכל אופן, אין ויכוח על עליונותם של האנגלים.
However, there is no arguing the superiority of the English.
ויכוח על כל החלטה זה בזבוז של הזמן שלה ושלי.
Arguing over every decision is a waste of her time and mine.
ברוכים באים לשלישיים ואחרון ויכוח מועמדים עיר ניו יורק.
Welcome to the third and final Candidates debate New York City.
סמל מרפי נמצא בסוג של ויכוח עם האנשים שלו
Sergeant Murphy seems to be in some kind of argument with his men.
אני לא רוצה ויכוח פוליטי איתך.
I don't want to debate politics with you.
ויכוח הטלביזיה עם חברי הפרלמנט הצרפתים.
The TV debate with the French MPs.
יש ויכוח בין כירופרקטיקנים בנוגע לרמת המתיחות האופטימלית של מזרן.
There's debate among chiropractors about the optimum level of tension.
אתה תמיד צריך לנצח בכל ויכוח.
You're always have to win every argument.
והיה ויכוח האם להפסיק את השימוש בעבדים?
And there was an argument. Should we stop using slaves?
אין ויכוח - כולנו מסכימים שיש בעיה.
No one argues - we all agree there's a problem.
היה לו ויכוח עם טרביס ביום העלמות.
He had an altercation with Travis on the day of the disappearance.
זה גם על רמת הטיפול אין ויכוח.
It's also about the level of care we've established.
היה לנו ויכוח והיא פתאום התמוטטה.
We were having an argument, and she just collapsed.
יש ויכוח עז בנוגע לתקציב החימוש הגרעיני של הממשלה.
'there is a fierce debate raging regarding the Government's 'nuclear armament budget.
יש לו את הדרך שלך בלבנות ויכוח
He's got your way of makin' an argument.
הדרך היחידה ליישב ויכוח הייתה בעזרת כדור.
The only way to settle a dispute was with a bullet.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1346. מדויק: 1346. זמן שחלף: 107 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo