הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ויציבות" לאנגלית

and stability
and poise
היעדרות של מצבי רוח ויציבות בחיי.
An absence of mood swings and stability in my life.
הדרישות שלה מגבר היו רצינות ויציבות.
Her requirements in a man were seriousness and stability.
ויציבות, מר קליימור
And poise, Mr. Claymore...
בבלט מדובר בדיוק משמעת ויציבות.
Ballet is about precision, discipline, and poise.
להתחיל לשקם את כוח ויציבות יקנה את ההשקעות הגרועות של וול סטריט
Begin to restore strength and stability will buy out Wall Street's bad investments.
אנחנו חייבים לדאוג שזה יביא שלום ויציבות לממלכה.
We must hope it brings peace and stability to the land.
הוא הביא ביטחון ויציבות בתקופה קשה בהיסטוריה שלנו.
He brought security and stability during a difficult time in our history.
ברצוני להדגיש את תשוקתו העזה של נשיאנו לשלום ויציבות במזרח התיכון.
I would like to stress our President's strong desire for peace and stability in the Middle East.
להבטיח באופן פרואקטיבי זמינות ויציבות מרביות של התשתית שלך
Proactively maximise availability and stability of your infrastructure
עוצמה ויציבות עבור יישומים ארגוניים תובעניים מבחינת נתונים
Power and stability for data demanding enterprise applications
במשך 400 שנה, החברה הדמוקרטית הזו, ניסתה להשיג שלום ויציבות לכולם.
For 400 years, this largely democratic society had tried to achieve peace and stability for all.
משקים קטנים, קירות אבן, וגבעות ירוקות משתפלות לספק תושבים עם סביבה של שלום ויציבות.
Small farms, stone walls, and rolling green hills provide inhabitants with an environment of peace and stability.
החיים המשיכו כרגיל, בשביל מקס ולמרות שהוא נמשך, לסדר ויציבות המזל הרע לעולם לא התרחק יותר מדי.
Life went on as usual for Max and even though he opted for order and stability, misfortune was never far away.
אני עומד כאן היום כדי לספר לכם על השימוש ברובה כמכשיר של שלום ויציבות.
I stand here today to tell you about the use of the gun as an instrument of peace and stability.
גבירותיי ורבותיי, עד שיגיע יום זה שבו נוכל להיפטר מרובים, אני מקוה שכולנו מסכימים ששלום ויציבות אינם באים חינם.
Ladies and gentlemen, until the day comes when we can do away with the gun, I hope we all agree that peace and stability do not come free of charge.
תראה, אולי אינו האיש לו יחלנו אבל הוא הבא בתור, והצי זקוק, לתחושת בטחון ויציבות בדיוק רק מה שמפקד צבאי יכול להציע.
Look, maybe he's not the man we hoped for, but he is next in line, and the fleet needs reassurance and stability exactly the kind that only its military commander can offer.
ואז הם הגיעו כדי לשלוט בנו, ואפשר לחלוק על המוסריות, כמובן, אבל הם הביאו ודאות ויציבות.
They had come to rule us, and you can argue the morality, of course, but they brought certainty and stability.
אנו מבינים שלקוחות מחפשים תמיכה ויציבות והצוותים שלנו מוכנים לסייע בתמיכה ולענות על כל שאלה הנובעת משינויים בתעשייה.
We understand that customers are looking for support and stability, and our teams are prepared to help support and answer any questions that industry changes have prompted.
יש אהיה סדר ויציבות.
There'll be order and stability.
אני חפץ בשלום ויציבות
I want peace and stability.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 64. מדויק: 64. זמן שחלף: 154 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo