הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ומשרים" לאנגלית

ובכן, לוקחים עכברוש שזה עתה גולח, ומשרים אותו בשלולית לזמן מה
Well, you take the freshly shaved rat, and you marinade it in a puddle for a while.

תוצאות נוספות

ותתחברו לחברים ומכרים שלא שמעתם מהם שנים.
and reconnect with friends and acquaintances you haven't heard from in years.
ושמעתי אותך אומרת שרוחות נותנים לך סימנים ומסרים.
And I heard you saying that ghosts give you signs and messages.
בבית המלא עם מאות אצילים ומשרתים.
In a home filled with hundreds of nobles and servants.
הגנרטור הופעל ואנחנו באוויר ומשדרים שוב.
Generator's cooking and we're up and running again.
ג"ק היה מהנדס, תעלות וגשרים.
Jake was an engineer. Tunnels and bridges, that sort of thing.
שאינפלציה ומשברים כלכליים הם נחלת העבר.
And inflation and economic crisis were a thing of the past.
תלמידים מסוכנים ומורים משוגעים, והורים זועמים בעזרת הטלפון...
dangerous students and crazy teachers and angry parents with his phone, the phone that we were talking on when
אלן חי חיים הוגנים וישרים למרות ילדותו.
Allen's lived a decent, honest life despite his childhood.
אנגלית תצטרך הרחובות הגרמנים בזה, וגשרים.
The English would have the German streets in it, and bridges.
חשבתי שיהיו צבאות, נשקים ומשרתים!
I thought there'd be armies and weapons - and servants.
אנחנו מדלגים על הממשל ומשנים את המציאות מבפנים.
We're skipping the government, and actually changing things - from within.
שילחו מכתבים הביתה, ומסרים לקדוש.
Send a letter home, a message to a saint!
רצינו לדעת האם אנשים מתייחסים למידע שנתנו להם ומשנים את אמונותיהם בהתאם.
What we wanted to know was whether people will take the information that we gave them to change their beliefs.
מנתח רשומת SPF ומעריך מנגנונים ומשנים.
Parsing the SPF record and evaluating mechanisms and modifiers.
נגלה שספרי לימוד ומורים יימצאו בבתי-הספר למען הילדים.
We will find that textbooks and teachers will show up in schools for their children.
קידום מכירות של Dell בדואר עבור בתים ומשרדים ביתיים
Dell Home & Home Office Promotional Mail
ומשנים קונפליקטים משפחתיים כשאזורי זמן מתנגשים.
and modifying family conflicts as time-zone clashes.
אם ממזגים נתוני XML חוזרים למסמך ומורים ל - InDesign לשכפל רכיבים חוזרים, גם הטקסט הסטטי והריווח משוכפלים לכל אחד ממופעי הנתונים.
If you merge repeating XML data into your document and instruct InDesign to clone repeating elements, the static text and spacing are also cloned for each instance of the data.
אם אפשרות זו פעילה ומשנים קנה מידה של אובייקט באופן לא פרופורציונלי, InDesign מחיל את עובי הקו הקטן ביותר על כל הצדדים.
If this option is turned on and you scale an object disproportionally, InDesign applies the smallest stroke weight to all sides.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 480. מדויק: 1. זמן שחלף: 239 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo