הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ועידה" לאנגלית

הצעות

58
אתה עומד להתחיל שיחת ועידה עם כל החברים בקבוצה:
You are about to start a conference call with all members of the group:
כדי להתקשר לאיש קשר זה באמצעות NetMeeting, עליך להזין כינוי ועידה.
In order to call this contact using NetMeeting, you must enter a conference alias.
ועכשיו לנושא האחרון לפני שנסגור ועידה זו.
And now the last order of business before we close this convention.
הרבה זמן לא נערכה ועידה פתוחה.
Been a very long time since an open convention.
האם את מוכנה לפעולה אני מציעה להקים ועידה בינלאומית.
Are you ready to take action? I propose an international conference about piracy.
למחשב לגיטימי ועידה, שיש הרבה פעילות הפלילית כאן.
For a legitimate computer conference, there's a lot of criminal activity out here.
בשבוע הבא תתקיים בבית הזה ועידה חשובה מאוד.
There's to be a very important conference in this house next week.
משתתפים שאינם מורשים להשתתף בשיחת ועידה זו.
Attendees not allowed to share in this conference.
כדי להצטרף לשיחת ועידה מהטלפון, חייג באמצעות המידע הבא:
To join a conference from your phone, dial in using the following information:
הוספת שירותי חירום לשיחת ועידה אינה נתמכת
Adding emergency services to a conference call is not supported
אין באפשרותנו לבדוק את מהירות החיבור בשיחות ועידה.
We can't check connection speed on conference calls.
למעשה, יש ועידה שמתרחשת כרגע ביוסטון בה הרבה מהתוצאות האלו מוצגות.
Actually, there is a conference going on in Houston at the moment where many of these results are presented.
אני תמצא דירקטוריון ועידה רופא ברברה וולקוט.
I'll get to the Conference Chair. Dr. Barbara Walcott.
היום אתה עורך ועידה עם פולוק?
Isn't this the day you have your conference with Pollock?
לכן, כרטיסי ועידה חדשים לא יכובדו.
Therefore, no new convention tickets would be honored.
אייברי נמצאת כרגע בסין מסקרת ועידה כלכלית.
Avery is in China right now covering an economic conference.
נערכה ועידה מאוד סמויה בבסיס הבריטי על קפריסין.
A very, very covert conference was convened at the British airbase on Cyprus.
אמרת שאת כאן כדי לפתח ועידה בינלאומית.
You said you were here for a developing nations conference.
ועידה בטלפון שלך, וכה אתה יכולת...
conference on your phone, And that way you could...
תמונה מוטבעת וקלט קובץ אינם זמינים בשיחת ועידה עם הודעות מיידיות או בצ'אט קבוצתי
Inline image and file input are disabled in IM conference or Group Chat
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 543. מדויק: 543. זמן שחלף: 111 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo