הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ורנר" לאנגלית

Werner
verner
wernher
Varner
Warner
בהרצאה סוד בפברואר 1942 הפיזיקאי הגרמני ורנר
In a secret lecture in February 1942, German physicist Werner
רציתי ברית - להיות השותף הנאמן ביותר של ורנר.
I wanted an alliance - to become Werner's most trusted associate.
ורנר וולסטד, יש לך דקה?
Verner vollstedt, do you have a minute?
ורנר, התיק הזה אמיתי או מה?
Verner, is this pack regulation or what? - yes, it is.
המדענים הגרמנים היה ד"ר ורנר פון בראון,
German scientists was Dr. Wernher Von Braun, the commander of Germany's
ורנר פון בראון ואחרים, עבד על פעמון בצורה מלאכה שהיתה אלקטרומגנטית במערכת הנעה שלה.
Wernher Von Braun and others, were working on a bell-shaped craft that was electromagnetic in its propulsion system.
הסילון יושב על אחד מרצועות האוויר של ורנר.
The jet is sitting on one of Werner's air strips.
אני כמו ורנר פון בראון של רובוטים.
I'm like the Werner Von Braun of robots.
אני מקווה שאנו לא נשמור את ורנר בהמתנה, נטלי.
I suppose we oughtn't to keep Werner waiting, Natalie.
בגלל פריץ או ורנר או מה ששמו יהיה.
Because of Fritz, or Werner, whatever the hell his name is.
מותו של ורנר עלה לי בנסיעותי נתיבים ביבשת ומחוצה לה.
Werner's death has cost me my travel routes in and out of the continent.
ורנר, ללא המונולוג, הגדול מאתמול
Verner, without that big monologue from yesterday
ורנר, אני לא רואה הטיית ראש.
Verner, I really don't see a head tilt.
ורנר צדק, יש לי כמה הרגלים רעים.
Verner was right, I do have some bad habits.
תזכרי, ורנר עובד עבורך, בסדר?
Remember, verner works for you, okay?
ב -1943 הפיזיקאי הגרמני, ורנר הייזנברג העביר הרצאה בנושא פיזיקה בציריך.
in 1943,the German physicist werner heisenberg delivered a physics lecture to a packed hall in zurich.
מעולם לא הזלזלתי בך, ורנר.
I never underestimated you, Werner.
האהבה הנצחית שלך לבנך תמיד היה ברור לי, ורנר.
Your abiding love for your son was always evident to me, Werner.
כל אחד מבעלי בריתו של ורנר יהיה לצוד לשים אותך למטה.
Every one of Werner's allies will be out hunting to put you down.
ורנר אפילו לא דיבר איתי שנייה על הדמות שלי.
Verner hasn't had a second to talk to me about my character.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 104. מדויק: 104. זמן שחלף: 89 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo