הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "זוהי הפרה" לאנגלית

This is a violation
This is a breach
That's a violation
נקודת הקצה המרוחקת לא כללה הודעת אישור סופית בתגובה להודעת הבקשה לרצף סגירה. זוהי הפרה של פרוטוקול WS-ReliableMessaging. אירעה תקלה בהפעלה המהימנה.
The remote endpoint did not include a final acknowledgement in the reply to the close sequence request message. This is a violation of the WS-ReliableMessaging protocol. The reliable session was faulted.
הודעת התגובה של בקשת CloseSequence חייבת לכלול אישור סופי. זוהי הפרה של פרוטוקול WS-ReliableMessaging. להפעלה המהימנה אין אפשרות להמשיך.
The CloseSequence request's reply message must carry a final acknowledgement. This is a violation of the WS-ReliableMessaging protocol. The reliable session cannot continue.
זוהי הפרה חמורה של כל החוקים הדמוקרטיים.
This is a breach of all democratic rules.
זוהי הפרה של הכללים.
This is a breach of protocol.
נקודת הקצה המרוחקת שלחה הודעת פרוטוקול TerminateSequence לפני אישור מלא של כל ההודעות ברצף התגובות. זוהי הפרה של הפרוטוקול המהימן של תגובות לבקשות. אירעה תקלה בהפעלה המהימנה.
The remote endpoint sent a TerminateSequence protocol message before fully acknowledging all messages in the reply sequence. This is a violation of the reliable request reply protocol. The reliable session was faulted.
השרת קיבל הודעת TerminateSequence לפני שכל הודעות רצף התגובות אושרו. זוהי הפרה של פרוטוקול אישור רצף התגובות.
The server received a TerminateSequence message before all reply sequence messages were acknowledged. This is a violation of the reply sequence acknowledgement protocol.
התקבלה הודעה עם מספר רצף גבוה ממספר הרצף של ההודעה האחרונה ברצף. זוהי הפרה של פרוטוקול מספרי הרצף. אירעה תקלה בהפעלה המהימנה.
A message was received with a sequence number higher than the sequence number of the last message in this sequence. This is a violation of the sequence number protocol. The reliable session was faulted.
יש לאשר את כל ההודעות של רצף התגובות לפני סגירת רצף הבקשות. זוהי הפרה של הבטחת ההעברה של רצף התגובות. להפעלה אין אפשרות להמשיך.
All of the reply sequence's messages must be acknowledged prior to closing the request sequence. This is a violation of the reply sequence's delivery guarantee. The session cannot continue.
זוהי הפרה של החוזה
This is a breach of contract.
זוהי הפרה של קוד ההתנהגות שלנו.
That's a violation of our code of conduct.
מה שהיא מציעה זוהי הפרה של כתב-זכויות האיגוד שלנו.
What she is suggesting is in violation of our union charter.
זוהי הפרה ברורה של זכויות מירנדה שלו.
That's a violation of his Miranda rights.
זוהי הפרה של קוד התנהגותי ממשלתי.
That is a violation of the governmental conduct code.
זוהי הפרה מסיבית חירויות האזרח שלי.
This is a massive violation of my civil liberties.
זוהי הפרה ישירה, של צו האפיפיור
This is in direct defiance of the papal order.
זוהי הפרה מלאה של האנונימיות שהובטחה לנו ב "מעגל אוטופיה".
This is a complete violation of the anonymity we were promised at Utopia Circle.
זוהי הפרה מוחלטת של האמון שלנו כחברים.
That is a total breach of our trust as friends.
זוהי הפרה בוטה של הפרוטוקולים שלנו.
That's a violation of our protocols.
לדעתי זוהי הפרה בוטה של זכות.
I call that a blatant violation of our citizens' privacy.
נקודת הקצה המרוחקת הגיבה לבקשה להפעלה חד-כיוונית עם הצעה להפעלה דו-כיוונית. זוהי הפרה של פרוטוקול WS-ReliableMessaging. לא היתה אפשרות לפתוח את הערוץ.
The remote endpoint replied to a request for a one way session with an offer for a two way session. This is a WS-ReliableMessaging protocol channel could not be opened.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 42. מדויק: 42. זמן שחלף: 111 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo