הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "זועמת" לאנגלית

furious angry
raging
rage
mad
enraged
is livid
is outraged
an irate
pissed-off
feral
pissed
ואת התרנגולות, והמדוזה תהיה זועמת.
And the chickens, and Medusa will be furious.
היא זועמת אנחנו כבר הוזמנו ו יש לה לא.
She's furious we've been invited and she hasn't.
הקולונל כינס מאפייה זועמת ורדף אחריו כמו חיה.
The colonel gathered an angry mob and chased him down like an animal.
פרנק, הרגע קיבלתי שיחה זועמת מלקוח.
Frank, I just got an angry call from the client.
"כוכב בלבד במסלול של שמש זועמת"
"a mere planet in orbit of a raging sun."
אתה חושב שהאיש הזה עשה לך משהו כי היית מקלחת זועמת?
You think that guy did something to you 'cause you were a raging douche?
במוטל מוזנח זה למעשה כיוון טוב יותר מחברה לשעבר זועמת.
At a rundown motel is actually a better lead than an angry ex-girlfriend.
בעבר היית בלתי מנוצח, כי היית מפלצת זועמת
In the past, you've been unbeatable Because you were a raging monster
אם אני ממש זועמת, הוא מתחיל להנהן הרבה ומפזר כסף.
If I'm totally raging, he just starts nodding a lot And throws money around.
אין לי כוח לעוד אחות זועמת של שפרד.
I can't handle another raging Shepherd sister.
היא לא ישנה מאז אתמול, והיא זועמת בגלל שלא נתתי לה כדור שינה.
She hasn't slept since yesterday and is furious because I won't give her a sleeping pill.
ובכן, הייתה חברה לשעבר זועמת.
Well, there was an angry ex-girlfriend.
אני חושבת שנבוכה, מתביישת, זועמת, מושפלת.
I would say embarrassed, ashamed, furious, mortified...
האם היא זועמת על כך שפספסתי את ארוחת ערב?
Is she furious that I missed dinner?
אחי נמצא בויאטנם נלחם במלחמה מיותרת, ואני זועמת על כך.
My brother's over in Vietnam fighting in a pointless war, and I'm angry about it.
אתה באמת חושב שהוא נורה על ידי חברת קומיקס זועמת?
Do you seriously think this guy got gunned down by an angry comic book company?
ועכשיו היא זועמת עליי בגלל עיוות מסויים של האמת.
And now, Saul, she's furious at me for some revised version of the truth.
אני יודע שאת זועמת עכשיו, אבל את לא יכולה להמשיך להרחיק אותי.
I know you're furious right now, but you can't keep shutting me out.
אני אולי זועמת עליך אבל אי אפשר לומר עליי שאני אכזרית.
I might be furious with you, but never let it be said that I'm cruel.
בגלל שהרייצ"ל שאני מכיר הייתה זועמת על סנטנה על שהתפרצה לעיר וניצחה אותנו בלהשיג הופעה ראשונה.
Because the Rachel I know would be furious at Santana for breezing into town and beating us at booking the first gig.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 197. מדויק: 197. זמן שחלף: 65 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo