הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "זורק" לאנגלית

ראה גם: רק זורק
חפש את זורק ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
throw
toss
pitch
pitcher
thrower
throwing dumping dump drop thrown threw tossing kicking
dumped
dropping
lob
hurl

הצעות

ביוםטוב אני זורק כמה סטרייקים ואוליכמהספרסים זה מה שאני רוצה
On a good day, I'll throw a few strikes Make some spares, that's what I like
והם באו מכל רחבי לראות אותו זורק.
And they'd come from all around to see him throw.
אוקיי, תסתובב ואני זורק עליו.
Okay, go around and I'll toss it over.
השדים נהיים שטניים מדי אתה זורק אותם לגיהינום.
Demons get a little too demonic, toss 'em into Hell.
אני זורק גופה שלבושה כמוני מהגג.
I throw a corpse dressed like me off of the roof.
הקשר הגדול הראשון שלי בהוליווד ואתה זורק אותה מהמשרד?
My first big connection in Hollywood, and you throw her out of the office.
זורק אותם למכונית וסוגר את הדלת בבעיטה
Throw her in the car and kick the door closed.
אם מישהו היה זורק ביצה בקפלה הסיסטינית, היינו משתגעים.
If someone was to throw an egg at the Sistine Chapel, we'd all go crazy.
אם הייתם מפחדים מהמים, הוא היה זורק אתכם לאגם!
If you were afraid of the water, he'd throw you in the lake.
אז למה אתה זורק כדור ככה?
Then why do you throw like one?
אתה זורק את התחתונים האדומים שלך עם הלבנים!
You throw your red underwear in with the whites!
אתה זורק אותם על הכתף ומחלל את החופש שלהם?
You throw 'em over a shoulder and violate their personal space?
אני זורק בשר נא על הרצפה.
I throw raw meat on the floor.
כל פעם שאני זורק כדור מאה דברים יכולים לקרות.
Every time I throw this ball, a hundred different things can happen.
ראיתי מישהו פשוט זורק אחד מאותם משם.
I saw someone just throw one of those away.
למה אתה לא זורק אותה ותמות?
Throw it away, why don't you?
ראה, אתה-אתה זורק מדע בדברים ש צריך להיות רגשיים.
See, you-you throw science at things that should be emotional.
הייתי זורק אותי לכלא בדיוק כמוך.
I'd have thrown me in jail just like you.
ואתה זורק הרבה מונחים פסיכולוגיים שאתה בכלל לא מבין.
And you are spouting a lot Of psychological clichés You don't even understand.
הבן-אדם זורק עליי רימונים ואני שולח אותה אליו.
Guy throws grenades at me and I let her go to him.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3220. מדויק: 3220. זמן שחלף: 126 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo