הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: זיווג מושלם
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "זיווג" לאנגלית

mate
pairing
match
mating
matching
match made
paired
coupling
breeding
mated
mates
inbred
matched
coitus

הצעות

אמרתי לך שברגע, שזאב בוחר זיווג למשך חייו
I told you once that wolves mate for life.
לכל בן אדם יש רק זיווג אחד מושלם.
For each person there is only one perfect mate.
זיווג של שני התקני PowerVault DL2000 באתרים מבוזרים מבחינה גיאוגרפית מספק שכפול יעיל של גיבויים ללא כפילויות.
Pairing two PowerVault DL2000 devices across geographically distributed sites delivers efficient replication of deduplicated backups.
אפשר שכפול יעיל של גיבויים ללא כפילויות, באמצעות זיווג של שני התקני PowerVault DL, המופעלים על ידי התקני CommVault, באתרים מבוזרים גיאוגרפית.
Enable efficient replication of deduplicated backups by pairing two PowerVault DL Appliances powered by CommVault devices across geographically distributed sites.
יכול להיות שנשאר בי זיווג אחד אחרון להיום בלילה
I might have one match left in me tonight.
אני קווין, זיווג התשוקה שלך.
I'm Kevin, your passion pairing.
כלומר, זיווג ראשי הנפץ הקיים בטילים בליסטיים איראניים.
That is, pairing the existing warheads with Iranian ballistic missiles.
כמובן, אתה חייב לשקול את זיווג יין.
Of course, you have to consider the wine pairing.
לא ידעתי יין זיווג זמנך עם אוכל תאילנדי היה כל כך חשוב.
I didn't know your time pairing wine with Thai food was so important.
[ביפ] זה זיווג עם שלי.
[Beep] It's pairing with mine.
עוד לא היה זיווג סיילוני שיצר ילד.
No Cylon/Cylon pairing has ever produced a child, ever.
אנחנו זיווג המוחות המבריקים ביותר ברפואה עם המוחות המבריקים ביותר בתחום הטכנולוגיה.
We are pairing the most brilliant minds in medicine with the most brilliant minds in technology.
התוכנית שלך שנונה כמו ריקוד זיווג פרנגי.
Your program's about as subtle as a Ferengi mating dance.
התכוונתי לעשות הרבה כסף בעזרת זיווג מתאים.
I was going to make a lot of money off a proper mating.
מסתבר שהמכונית שלי ואני זה זיווג מהגיהנום.
Turns out my car and I were a match made in hell.
הנישואין של אירנה הם זיווג משמיים.
Fortunately Irina's marriage is a match made in heaven.
זה תמיד נראה כמו זיווג משמיים.
Why, it always seemed like the paper on the wall.
המשגיח ניסה למצוא זיווג, זוכרת?
The Caretaker was trying to find a mate, remember?
זה נראה כמו שני חלזונות בריקוד זיווג.
it was like two snails in a mating dance.
מציאת זיווג באפילה האינסופית הזו עשויה להיות קשה יותר ממציאת מזון.
Attracting a mate in this endless darkness can be even harder than finding food.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 230. מדויק: 230. זמן שחלף: 132 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo