הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "זכות חוקית" לאנגלית

חפש את זכות חוקית ב: הגדרה מילים נרדפות
legal right
a legal
ואין לך כל זכות חוקית להחזיק בי...
And you got no legal right to hold me.
ואני יכול לתת לך כי זכות חוקית.
And I can give you that legal right.
יש לנו זכות חוקית וחוקתית לצעוד מסלמה למונטגומרי!
We have a legal and constitutional right to march from Selma to Montgomery!
למרבה הצער, המדינה לא מכירה בצאצאים כבעלי זכות חוקית.
Unfortunately, the state doesn't recognize progeny as a legal distinction.
איזו זכות חוקית יש לאידן להוביל את המדינה הזאת...
'What legal right does Eden have to lead this country to war? '
אתה יודע שאין זכות חוקית לעשות מסיבות?
You know, there's no legal right to party.
והרגע נתת לו זכות חוקית לירות בנו.
You just gave this guy the legal right to shoot us.
אין לך זכות חוקית להיות כאן, כך שאם אתה לא לפנות,
You have no legal right to be here, so if you don't vacate,
ללא כל זכות חוקית באדמות אנגלית, אין לך תקווה להישאר.
Without any legal right to English lands, you have no hope of staying.
איני מספרת לך דבר שאין לך זכות חוקית לדעת.
I'm not telling you anything you don't have the legal right to know.
קחו את זה מאדם ללא כל זכות חוקית להיות שם.
Take it from a man with no legal right to be there.
הלכתי להתייעץ עם עורך דין, והוא אמר לי שאין לי זכות חוקית על הילדה שלי?
Then I went and saw a lawyer, and he told me that I had no legal right to my child?
חבר"ה, זה מקום מפגש פומבי ויש לי זכות חוקית להיות כאן תחת קוד אזרחי סעיף 47...
Guys, this is a public venue and I've got the legal right to be here under Civil Code section 47...
אתה לא חושב שבתור, בעלי הבית, יש לנו זכות חוקית לראות את הצד האחורי של הדירה שלה, אם נרצה?
Don't you think that as landlords, we have some legal right to see the back of her apartment if we want to?
אם אכן התגוררת פה, אין לך שום זכות חוקית להישאר פה.
If, indeed, you have resided here, you have no legal right to remain.
אין לי זכות חוקית כדי לחפש ארונית ש אז אני תוהה איך היית מרגיש על שהראה לי מה יש בפנים?
I don't have a legal right to search that locker so I was wondering how you would feel about showing me what's inside?
אתה טוען שלרופא אין זכות חוקית להחזיק בתוכנית ההולוגרפית שלו.
You claim the Doctor doesn't have the legal right to control this holoprogram.
חולים פסיכיאטריים יש זכות חוקית לפרטיות.
Psychiatric patients have a legal right to privacy.
יש לי זכות חוקית להתחרות בזרועות חשופים.
I have a constitutional right to bear arms.
אתם יכולים לגרש אותה, אבל יש לה זכות חוקית לקחת את דפני איתה.
You can evict her, but she has a legal right to take Daphne with her.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 41. מדויק: 41. זמן שחלף: 89 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo