הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "זרוע" לאנגלית

ראה גם: זרוע אחת
חפש את זרוע ב: הגדרה מילים נרדפות
arm
tentacle
forearm
humerus
sown
strewn
seeded
branch
CMA
one-armed
starry
hand
wing
Star-Spangled

הצעות

נתתי אגרוף והוא נחסם ע"י זרוע של מישהו.
I threw a punch and it was blocked by someone's arm.
מקורביי ואני זרוע המבצעית של "פגיון"
My associates and I are the operational arm of "Scimitar."
זרוע התמנון הזה נשאר ברכבת התחתית...
This little tentacle stayed in the subway.
אתה חושב שזה נורא לאבד זרוע אחד?
You think it's bad to lose one arm?
זוהי זרוע רובוטית בעלת 12 דרגות חופש.
It's a 12 degrees of freedom robotic arm.
אשמח ללכת על השטיח האדום שלוב זרוע איתך.
I would love to walk the red carpet with you on my arm.
האם זה לא האחריות שלנו לעצמנו לפחות זרוע נגדו?
Isn't it our responsibility to at least arm ourselves against him?
תן זרוע המענק לשבור אם הוא מנסה לחנוק אותי.
Let Grant's arm break if he tries to throttle me.
החזקתי אתכן אחת על כל זרוע.
And I held you, one in each arm.
לא זרוע בטחונית עם הממשלה הפדרלית.
Not a security arm with the federal government.
הייתי אוהב הרבה לעבוד עמך על המיליון זרוע דולר.
I would like very much to work with you on The Million Dollar Arm.
ובכן, הוא רצה אותי לגרום לו זרוע מכנית.
Well, he wanted me to make him a mechanical arm.
היית צריך לבנות אותי עם זרוע ארוכה יותר!
You should have built me with a longer arm.
אם הייתה לי זרוע נוספת, יכולתי...
I mean, if I had another arm, I could...
שמור על זרוע ש, הקולונל.
Take care of that arm, Colonel.
ויש לי זרוע זריקת הרבה יותר טובה מאשר הדודה פיי.
And I have a much better throwing arm than Aunt Faye.
זרוע הזהב זה אפילו לא שמו האמיתי.
Golden Arm is not even his real name.
האם אתם רואים אותי להוסיף זרוע רביעית?
Did you guys see me add a fourth arm?
יש לי כבר דאבל דייט עם זרוע ופטיש.
I already got a double date with arm and hammer.
זרוע של הבובה מפחידות היא למטה.
The freaky mannequin's arm is down.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1779. מדויק: 1779. זמן שחלף: 78 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo