הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "זרימות" לאנגלית

flows
subworkflows

הצעות

120
34
למה, נניח, זרימות חום וטמפרטורות מחוברים?
Why, say, heat flows and temperatures are connected?
זרימות רצף יוצאות משער לא יכולות להיות מותנות.
Outgoing Sequence Flows from a Gateway must not be conditional.
בדוק הגדרות אנטי-וירוס שעשויות להשפיע על זרימות דואר
Check antivirus settings that may have impacts on mail flows
המספר הנוכחי של זרימות ששימשו להזנה.
The current number of flows used for feeding.
סיווג והגבלה של זרימות בהתבסס על דגלי TCP
Classifying and Limiting Flows Based on TCP Flags
זוהו בעיות קישוריות אפשריות שעשויות להשפיע על זרימות דואר.
Potential connectivity issues that may affect mail flows were identified.
ארבעה תורי יציאה לכל יציאה מאפשרים ניהול מובדל של עד ארבע זרימות תעבורה.
4 egress queues per port enable differentiated management of up to 4 traffic flows.
תזמון SRR מספק שירות חכם לתורי היציאה ובכך מסייע להבטיח קביעת סדרי עדיפויות מובדלת של זרימות מנות.
SRR scheduling helps ensure differential prioritization of packet flows by intelligently servicing the egress queues.
ייבוא זרימות נתונים...
Import Data Flows...
זרימות הכניסה הושלמו בהצלחה.
Successfully completed the sign-in flows.
סורק החיפוש יכול להזין נתונים שנסרקו בזרימות שונות של עיבוד תוכן בחר זרימה מבין הזרימות שנפרסו במערכת החיפוש שלך כדי להזין את כל כתובות ה - URL של כלל סריקה זה בזרימה אחרת
The search crawler has the ability to feed crawled data to different content processing flows. Select a flow from those which are deployed on you Search System to feed all URLs for this crawl rule to a different flow
ההשהיה הממוצעת עבור כל הזרימות.
The average latency for all flows.
שער עם פחות משתי זרימות רצף נכנסות חייב לכלול שתי זרימות רצף יוצאות לפחות.
A Gateway with fewer than two incoming Sequence Flows must have at least two outgoing Sequence Flows.
קראתי את עבודתך על זרימות האוקיינוס.
I've read your work on ocean currents.
הפוך זרימות סינדיקציה לזמינות או לא זמינות עבור אתר זה.
Enable or Disable syndication feeds for this site.
המספר הכולל של מופעי הרכיב המבצע של הזרימות הפועלים כרגע.
Total number of Flow Executor instances currently running.
כך שהרעיון הוא, כיצד לשלב את הזרימות הללו במרחב, בזמן, ובאמצעות המשאבים המוגבלים שיש לך.
So the idea is: how to integrate these flows in space, over time and with the limited means you have.
עכשיו, זרימות התנועה
עם גוף בעל זרימות מעולה, מהירות השיא שלהם היא 32 קמ"ש.
With super streamlined bodies, their top speed is 20mph.
השתמש בסוג תרשים זה כדי: להציג את ההשפעה המצטברת של סידרה של ערכים חיוביים ושליליים.השתמש בו כאשר: ישנם נתונים המייצגים זרימות פנימה וזרימות החוצה, כגון נתונים פיננסיים.
Use this chart type to: Show cumulative effect of a series of positive and negative values.Use it when: You have data representing inflows and outflows such as financial data.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 22. מדויק: 22. זמן שחלף: 63 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo