הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חִפְצִי" לאנגלית

artifacts items belongings effects want possessions
bags
artefacts
objects valuables art
knickknacks
artifact
goods
trinkets
איך היית מתארת את חפצי האמנות האלו?
Ab? How - How would you describe these artifacts?
הוא עומד בראש חפצי ותרבות רומא העתיקה.
He's head of ancient rome culture and artifacts.
חפצי עבודתו, ובכן את יודעת יכולים להיות פרטיים?.
His work belongings, you know, they might be private.
אבל יש לך תיבה עם חפצי משרד.
But you got a box with office belongings.
חפצי דפדפן בקלות התאוששו עם הכלים הנכונים.
Browser artifacts are easily recovered with the right tools.
אני רוצה לודא שלא מצאת שום חפצי אומנות
To make sure you haven't found artifacts.
קואופרטיב של בעלי מלאכה, חפצי עץ,
A co-operative of craftsmen, wood artifacts,
אנו מאמתים את חפצי האמנות בכספת של הרוצח הסדרתי שלכם.
We're authenticating the artifacts in your serial killer vault.
נשלחתי הנה על מנת לאמוד כמה חפצי אומנות.
I was sent here to appraise a bunch of artifacts.
גנב חפצי אמנות בשווי מעל מיליארד דולרים.
Stealing over a quarter of a billion dollars worth of artefacts.
יש לנו חפצי אמנות ומשחק מומלץ ע"י הפסיכולוגים
We have art projects and a game recommended by Psychology Today.
וזאת דרך חדשה להסתכל על חפצי המותרות.
And that's a new way of looking at luxury goods.
זו העבודה שלי לדעת על חפצי כוח
It's my job to know about objects of power.
אני הולך למכוניתי להביא את חפצי.
I'm going to my car to get my things.
את זקוקה לכל חפצי הערך שלך בשביל המיסים.
You needs all your valuables to sell for that tax money.
תוכל להשיג את חפצי העתיקות ולהביא אותם הנה?
Can you get the relics? Bring them here?
המצפן הוביל אותי היישר למחוז חפצי.
The compass led me straight and true.
הם כבר שוחררו חפצי של החתול מהמקום.
They've released Cat's possessions from the scene.
חפצי האומנות של בילס יהיו מעתה חלק קבוע האוסף שלנו.
The Beals artefacts will now become part of our permanent collection.
חפצי הערך המעטים שיש לי נמצאים במזוודה כחולה בחדר המטען.
The few valuables I have, they are in my blue briefcase in the baggage room.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3584. מדויק: 3584. זמן שחלף: 108 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo