הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חבילה" לאנגלית

הצעות

יוצר ושולח חבילה למשתמש אחר של InCopy בדוא"ל.
Create and send a package for another InCopy user via e-mail.
Microsoft Office Access 2007 חייב להיות מותקן לפני שניתן יהיה להתקין חבילה זו.
Microsoft Office Access 2007 must be installed before this package can be installed.
יצירת חבילה שניתן לייצא למחשב לקוח.
Create a package that can be exported to a client computer.
גירסה חדשה יותר של Microsoft Lync 2016 SDK מותקנת. הסר את ההתקנה כדי להתקין חבילה זו.
A higher version of Microsoft Lync 2016 SDK is installed. Please remove the installation to install this package.
צור חבילה של Windows Installer להתקנת פתרון מסד נתונים.
Create a Windows Installer Package to install a database solution.
Vostro עונה באופן מושלם על צרכיך מבחינת ביצועים במסגרת חבילה המיועדת ספציפית לעסקים קטנים.
The Vostro perfectly meets your performance needs in a small business focused package.
ניתן להסיר התקנת חבילה רק באתר הפונה לציבור של Office 365.
You can only uninstall a package on an Office 365 public facing site.
הגשות עבור אפליקציה זו חייבות לכלול חבילה המתמקדת ב - Windows Phone 8.1 ומעלה.
Submissions for this app must include a package targeting Windows Phone 8.1 or later.
בחר חבילה מבין החבילות שהוגדרו בשרת.
Select a package from the ones already defined on the server.
אם עליך לעדכן את הפריסה או את המשימות, ניתן לשלוח חבילה מעודכנת למשתמשי InCopy.
If you need to update the layout or assignments, you can send an updated package to the InCopy users.
משתמשי InCopy יכולים לכלול תמונות בשעת החזרת חבילה.
InCopy users can include images while returning a package.
חיכיתי כל הבוקר עבור להימסר זו חבילה.
I waited around all morning for this package to be delivered.
יש חבילה נוספת עבורך ד"ר גראהם.
There's another package for you, Dr. Gramn.
אני צריך שתאסוף חבילה חשובה מפריז.
There's an important package I need picked up from Paris.
לקח לי שעה לדואר חבילה שלפני.
It took me an hour to mail that package before.
לא היתה אפשרות לפתוח חבילת התקנה זו. פנה אל ספק היישום כדי לבדוק שזוהי חבילה חוקית של Windows Installer.
This installation package could not be opened. Contact the application vendor to verify that this is a valid Windows Installer package.
יש לציין נתיב חבילה עבור תוספות ערכת שפה.
A package path must be specified for Language Pack additions.
חבילה זו אינה נדרשת עבור המהדורה הנוכחית של המוצר המותקן.
This package is not needed for the current release of the installed product.
זוהי חבילה שיכולה לשמש כבסיס ליצירת יישום חדש.
This is a package that can be used as a basis for creating a new app.
בחר לאיזו מערכת הפעלה לייצא את החבילה או ערוך תוכן חבילה קיימת:
Select which operating system to export the package to or edit an existing package contents:
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2224. מדויק: 2224. זמן שחלף: 79 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo