הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חבלה" לאנגלית

ראה גם: מטען חבלה
חפש את חבלה ב: הגדרה מילים נרדפות
sabotage
trauma
contusion
bruise
obstruction
demolition
injury
terrorism
tampering sabotaging bruising
bomb
IED
explosive

הצעות

קצת קפיצה ללכת מזה שאל חבלה תעשייתית.
Bit of a jump to go from that to industrial sabotage.
אתה חושב שזה סוג של חבלה בחברה?
So you're thinking this is some sort of corporate sabotage?
מעיד בדרך כלל על חבלה משמעותית למוח.
A bullet in the head would normally indicate significant brain trauma.
הייתה חבלה פיזית משמעותית על הגופה, אמילי.
There was significant trauma to the body, Emily.
יש חבלה בחלק האחורי של הגולגולת.
There's a contusion on the back of the skull.
אוקיי, קיבלנו חבלה על האונה הטמפורלית השמאלית
Okay, we got a contusion on the left temporal lobe
לביצוע משימות חבלה מאחורי קווי האויב, במדינה שלכם.
You'll execute sabotage's missions behind enemy line, in your own country.
נכון, לא חבלה במובן המקובל.
Right... it wasn't sabotage in the traditional sense of the word.
תגיד לאחרים לפקוח עיניים לסימני חבלה.
Tell the others to keep an eye out for signs of sabotage.
אחד מהנשקים הרבים שבארסנל המרגלים הוא חבלה.
One of the many weapons in the spy arsenal is sabotage.
מתמחה בריגול חבלה וסיור בשטח האויב.
Specialised in espionage, sabotage and reconnaissance behind enemy lines.
הוא רואה אותה כתחביב חבלה ומתרעם על כך.
He views her hobby as a sabotage and resents it.
נראה כמו חבלה חוזרת ונשנית לעצם הקודקודית לאורך תפר הגולגולת.
Looks like repeated trauma to the parietal bone along the sagittal suture.
לאב קרלוס לא הייתה חבלה בראש.
Father Carlos didn't have a head contusion.
אין כאן חבלה, רק אי-יכולת!
There is no sabotage here, just incompetence!
זו הסיבה למה לא הייתה חבלה אחרת
That's why there was no other trauma.
מצאתי גם חבלה גדולה על ראשה.
I also found a large contusion on her head.
יש לנו ראיות פיזיות המקשרות אותך לאקט של חבלה התעשייתי וכנראה בגידה.
We have physical evidence linking you to an act of industrial sabotage and probably treason.
חייבת להיות כאן טעות או חבלה בזדון.
There must be a mistake, or deliberate sabotage.
לגרום לזה להיראות יותר כמו חבלה חברה מתחרה מאשר שוד.
Make it look more like a rival company sabotage than a heist.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 698. מדויק: 698. זמן שחלף: 103 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo