הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חבר" לאנגלית

חפש את חבר ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

834
616
392
אתמול פגשתי באוטובוס באופן בלתי צפוי חבר ותיק.
I unexpectedly met an old friend of mine on the bus yesterday.
פגשתי חבר ותיק שלי מחוץ לתחנת הרכבת.
I ran into an old friend of mine outside the station.
חבר ותיק שלי משרת בשיירה טלאקסית.
An old friend of mine is serving with a Talaxian convoy.
חבר שלך מואשם בכמה מקרי רצח.
Your friend has been accused of being a serial killer.
אני מבקר חבר שלי שעובד בשירותים.
I'm visiting my friend who works in a toilet.
זה חבר שסיפרתי לך על אתמול בלילה.
That's the friend I was telling you about last night.
בחר חשבון המהווה חבר בקבוצת האבטחה PrivUserGroup ונסה שוב.
Please select an account that is a member of the PrivUserGroup security group and try again.
על מחשב זה להיות חבר בתחום Windows.
This machine must be a member of a Windows domain.
הערך שצוין אינו חבר חוקי בספירת InputStreamOptions.
The specified value is not a valid member of the InputStreamOptions enumeration.
המחשב הנוכחי אינו חבר ב - FarmOU.
The current machine is not a member of the FarmOU.
מארשל ולילי היו רק חבר וחברה.
TED: Marshall and Lily were just boyfriend and girlfriend.
הדברים שעליך לעשות כדי לשכנע שאתם חבר וחברה...
The things you got to do to convince people you're boyfriend and girlfriend...
הרכיב הנתון אינו חבר באוסף הנוכחי.
The given component is not a member of the current collection.
כל חבר של חלק הקבוצה הנגזר חייב להיות מגבלה חוקית של התו הכללי הבסיסי, NSRecurseCheckCardinality Rule 1.
Every member of the derived group particle must be a valid restriction of the base wildcard, NSRecurseCheckCardinality Rule 1.
הממד שממנו יש לגזור חבר מחושב זה.
The dimension from which this calculated member is to be derived.
נסה לשנות את ההרשאות בטבלאות המערכת כך שיכללו זכויות Administrator (אם אתה חבר בקבוצה Administrators).
Attempt to change the permissions on the system tables to include Administrator rights (if you are a member of the Administrators group).
חבר חיובים שונים בחשבונית לשורת הזמנת רכש
Connect misc. charges on an invoice to a purchase order line
הערך שצוין אינו מהווה ReplicaID עבור אף חבר בקבוצת העותקים המשוכפלים.
The value specified is not a ReplicaID for any member in the replica set.
מזהה ReplicaID עבור חבר זה של קבוצת העותקים המשוכפלים הוקצה מחדש בעת פרוצדורת העברה או העתקה.
The ReplicaID for this member of the replica set was reassigned during a move or copy procedure.
(ברירת מחדל) חבר את מתאם ה - WiFi לרשת זמינה באמצעות פרופיל תואם מרשימת הפרופילים.
(Default) Connect the WiFi adapter to an available network with a matching profile from the Profiles List.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 94815. מדויק: 94815. זמן שחלף: 261 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo