הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חברה" לאנגלית

ראה גם: חברה טובה
חפש את חברה ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

אני ניסיתי להתנהג קול ואמרתי שאת חברה שלי...
I was trying to act cool and said that you're my girlfriend...
תראה, יש לו חברה שגרה בברונקס
Mira, he got some girlfriend, lives in the Bronx.
שהוא לא יכול לריב עם חברה שלו?
That he couldn't get in a fight with his girlfriend?
לא התכוונתי להביך אותך בפני חברה שלך שם.
I didn't mean to embarrass you In front of your girlfriend there.
הוא חושב שיוצא לפגישה עם חברה ישנה.
He thinks he's going on a date with an old girlfriend.
חברה שלי שוהה שם בבית במיישיין רוד.
My girlfriend is staying up at the house on Mission Road.
זה נורמלי שאתה לקנא חברה חדשה.
It's normal that you be jealous of a new girlfriend.
לפחות חברה שלך הייתה צריכה להיות פה
You'd at least think your girlfriend would be here.
ApproTEC היא חברה שנוסדה על ידי דר' מרטין פישר, שהוא חבר טוב שלי. הוא דוקטור מסטנפורד.
ApproTEC is a company started by Dr. Martin Fisher, who's a good friend of mine. He's a Ph.D. from Stanford.
אחד הוא שלכל חברה מותירה עקבות אקולוגיות.
One of them is that every society has an ecological footprint.
בתשתיות, אנחנו עובדים עם חברה בבוסטון שנקראית גיאוסינטק.
In infrastructure, we're working with a company out of Boston called Geosyntec.
הגענו לרגע שממנו יכולה לצמוח חברה נפלאה בדור אחד.
We have reached a moment from which can emerge a great society within one generation.
טופס איש הקשר של Outlook מציג את תיק הלקוח המקושר בשדה 'חברה'.
The Outlook contact form displays the linked account in the Company field.
Fujitsu היא חברה מובילה בתעשייה בפיתוח הנחיות נגישות לאינטרנט.
Fujitsu is an industry leader in developing web accessibility guidelines.
הודעה זו הוכנה עבורך על ידי חברה המוכרת מוצרי Dell.
This communication has been created for you by a company reselling Dell products.
Dell היא חברה מובילה למערכות ושירותים גלובליים, וזאת הודות למודל העסקי הישיר שלה.
Uniquely enabled by its direct business model, Dell is a leading global systems and services company.
הוא שימש כמנהל של ASM Investments, חברה המתמקדת במימון התחלתי במגזר הטכנולוגי מאז אפריל 2001.
He has served as Principal of ASM Investments, a company focusing on early stage funding in the technology sector since April 2001.
הפעם הראשונה שיצאתי היתה לפגוש חברה לארוחת צהריים.
The first time I left was to meet a friend for lunch.
Dell מתגאה בעובדת היותה חברה אחראית והיא מחויבת לפיתוח של מוצרים ידידותיים לסביבה.
Dell takes great pride in being a responsible corporate citizen and is dedicated to the development of eco-friendly products.
זוהי חברה מקומית הנקרית Vitality, והם יצרו מוצר שעוזר לאנשים לקחת את התרופה שלהם בזמן.
This local company called Vitality has created a product to help people take their medicine on time.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 22074. מדויק: 22074. זמן שחלף: 168 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo