הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חברתיים" לאנגלית

social
socially
societal
antisocial
socialize

הצעות

בעזרת האחדות, הם הצליחו לשבור מחסומים חברתיים.
Thanks to each other, they have managed to break down social barriers.
לחלק מאיתנו יש חיים חברתיים לחזור אליהם.
Some of us have social lives we got to get back to.
אני לא אדם שמתלוצץ בנוגע לנושאים חברתיים רציניים.
I am not the sort of person who jokes about serious social issues.
בחיי החרקים, יש מעט מקום לגינונים חברתיים.
In a bug's life, there's little room for social graces.
שירותים חברתיים חושבים שהיא במשמורת של סבתה.
Social services think she's in the custody of her grandmother.
קבענו שייטס מופנם עם כישורים חברתיים מוגבלים.
And we profiled Yates as an introvert with limited social skills.
הם לא למדו הרבה גינונים חברתיים.
They haven't had much learning in the social graces.
הורדתי כמה שיעורים חברתיים שעדין לא כיסינו.
I've downloaded some social lessons we haven't covered yet.
ואת זאת שסיפרת לי שהדגים היו חברתיים.
And you're the one that told me that fish were social.
אך כמדענים חברתיים אנו ממשיכים לחפש חלופות אפשריות.
But as social scientists, we continue to ask about possible alternatives.
המשכתי הלאה למצוא עוד דברים ולגלות שהדינוזאורים היו למעשה מאוד חברתיים.
I have gone on to find more things and discover that dinosaurs really were very social.
אנו אובססיביים לגבי מוסריות בתור יצורים חברתיים.
We're obsessed with morality as social creatures.
מאז גם ייסדתי במשותף שני מיזמים חברתיים נוספים.
Since then I've also co-founded two other social enterprises.
עבורנו, לאן זה לוקח אותנו, כאקטיביסטים ויזמים חברתיים?
For us, where does it take us, as social activists and entrepreneurs?
גלה את הנוכחות שלנו במגוון של ערוצי מדיה חברתיים.
Discover our presence on a variety of social media channels.
עלינו לעבוד קשה להסרת מחסומים חברתיים.
We must work hard to break down social barriers.
זה אפשרי בהחלט לייצר לחצים חברתיים כאלה שמובילים לחברות יותר שוייוניות.
It's perfectly possible to create these social pressures which lead to more egalitarian societies.
הוא עזר לנו להבין שהמדיה החברתית הופכת לאמצעי-ייצור חברתיים.
He helped us understand that social media's becoming social production.
אבל התנהגויות הקשורות באחר חיוניות לאבולוציה שלנו בתור יצורים חברתיים.
But other regarding behaviors are essential to our evolution as social beings.
דרך חפצים, אני מביאה נושאים חברתיים שמקיפים אותי ברוסיה לתוך השיח.
Through the artifacts, I bring social issues which surround me in Russia into the conversation.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 653. מדויק: 653. זמן שחלף: 105 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo