הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: אנטי חברתית
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חברתית" לאנגלית

social
antisocial
society
societal
socially
anti-social

הצעות

את ההנחיות המלאות למדיה חברתית עבור עובדי Intel ניתן לראות כאן.
The full social media guidelines created for Intel employees can be viewed here.
חשבון Microsoft שלך אינו מחובר כעת לשום רשת חברתית.
Your Microsoft account isn't currently connected to any social network.
תקשורת חברתית מ - Intel אמורה לסייע ללקוחות, לשותפים ולעמיתים שלנו.
Social communication from Intel should help our customers, partners, and co-workers.
אנו מצפים מכל המשתתפים במדיה חברתית מטעם Intel לעבור הכשרה, להבין ולבצע הנחיות אלה.
We expect all who participate in social media on behalf of Intel to be trained, to understand and to follow these guidelines.
Windows 7 Starter היא אידיאלית למשתמשים המשתמשים במחשב לצריכת נתונים, גלישה באינטרנט, מדיה חברתית ופרודוקטיביות בסיסית.
Windows 7 Starter is ideal for users that use their PC for data consumption, web browsing, social media and basic productivity.
באותה תקופה הייתה באמריקה הלטינית תסיסה חברתית גדולה.
At that time, Latin America, there was a profound social upheaval.
אעשה כל אינטראקציה חברתית אחרת שתרצה.
I'll do any other kind of social interaction you want me to.
אולי זו מעיין קריאת השכמה חברתית.
Maybe this is like some sort of social wake-up call.
אתה יודע טוב כמוני מדיה חברתית שהשתלטה בעולם.
You know as well as I do social media has overtaken the world.
אנחנו חברה פרטית שיכול לבנות רשת חברתית.
We're a privacy company that can build a social network.
השכונה הזו שורצת צעירים שכולם משתמשים במדיה חברתית.
That neighborhood is crawling with young people who are all using social media.
מישהו עשוי לייחל לטיפת התקדמות חברתית בינתיים.
One might have hoped for a bit of social progress in the interim.
המועצה הכלכלית חברתית תתכנס בעוד 5 דקות
The economic and social council will convene in five minutes.
אתה מחפש רוצח בתוך קבוצה חברתית זעירה.
You're looking for a murderer in a tiny social grouping.
איני מודע לאף מוסכמה חברתית הדורשת את התערבותך.
I'm not aware of any social convention that requires you to intervene at all.
הרעיון כי מדובר בבעיה חברתית הגדולה היא מיתוס.
The idea that this is a big social problem is a myth.
אחייניתי מבלה יותר מדי זמן בפעילות חברתית.
My niece spends entirely too much time engaging in social activity.
נראה לכם שהמדיה חברתית היא עניין של זוגיות ברשת?
You think that social media is about hooking up online?
אבל זו גם בעיה חברתית עצומה.
But it's also a huge social problem.
זו מוזרות חברתית כמו כשאתם זרים במדינה זרה.
It's a social awkwardness like you're a stranger in a foreign land.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1484. מדויק: 1484. זמן שחלף: 78 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo