הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חדר" לאנגלית

חפש את חדר ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

926
306
295
186
המתאם והטלוויזיה צריכים להיות באותו חדר כדי לפעול כהלכה.
The adapter and TV should be in the same room to work properly.
חשבון זה מייצג חדר ישיבות או משאב אחר (מוסתר מאחר שאין תמיכה בתזמון ישיר באמצעות Outlook).
This account represents a conference room or other resource (hidden because direct scheduling with Outlook isn't supported).
בניית חדר בלתי חדיר שנועד לשמור סודות החיוניים למטרה.
The construction of an impenetrable chamber meant to safeguard vital secrets to the Cause.
כששמעתי אותו מזמין עוד חדר הבנתי שהוא מתכוון ברצינות.
When I heard him book the extra room, I knew he meant it.
אתה רוצה לפרוץ לתוך חדר מלון ולגנוב תיק?
You want to break inot a hotel room and steal a bag?
ישנו חדר לא-מסומן שם כל החומר הזה נשמר
There's an unmarked room where all that stuff is kept.
חדר האוכל שלי מלא בארגזים שלה.
My dining room is filled with boxes of her stuff.
עליתי למעלה וראיתי באיזה חדר היא ישנה.
I got upstairs and I figured out which room was her bedroom.
זה חדר 313.הבחור בדיוק יצא מניתוח
It's room 313. Guy just got out of surgery.
באואר התבצר בתוך חדר התקשורת בשגרירות האמריקנית.
Bauer has barricaded himself inside the communications room at the American Embassy.
יש סיכוי שאוכל לקבל חדר משלי?
Is there any way I could have my own room?
חדר המחשב נמצא למטה ביחד עם חדרי איחסון הנשקים
The computer room is down there, along with the weapons storage bays.
חבורת עיתונאים שעומדים בחדר חדר צפוף.
A bunch of reporters standing in a room, crowded room.
איפה נמצא חדר הקשר סיפון אחד למעלה?
Where's the radio room? It's one deck up.
חדר התחזוקה ממש למטה בקומת המרתף.
The maintenance room is a way down on the basement level.
אנחנו באמצע חדר ההלבשה של רובין.
We're in the middle of Robyn's dressing room.
מה קרה לנו תוכניות האחרות וצוות הזמנת חדר
What happened to us the other team plans and room booking -
אמרתי לו שאנחנו נמצאים באותו חדר במלון.
I told him that we were staying in the same hotel room.
אתה יודע באיזה חדר הבחינה בכימיה?
Do you know which room the final chemistry exam is in?
אנחנו קוראים לאזור הזה חדר הפודרה.
We've taken to calling this area the Powder Room.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 17997. מדויק: 17997. זמן שחלף: 155 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo