הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חדש" לאנגלית

חפש את חדש ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

608
330
320
אירעה שגיאה בעת השגת ערך RecId חדש עבור הטבלה.
An error occurred while obtaining new RecId value for the table.
צור פרוייקט חדש מתבנית או מרשימה של SharePoint.
Create a new project from a template or a SharePoint list.
RoutingConfiguration חדש הוחל על שירות הניתוב.
A new RoutingConfiguration has been applied to the Routing Service.
צור חיבור חדש בין Web Parts המשמשים כמקור וכיעד.
Create a new connection between the source and target Web Parts.
הקובץ Idcrl.config חסר וללקוח אין אפשרות להוריד קובץ חדש מהשרת.
The Idcrl.config file is missing and client cannot download a new one from the server.
ניתן ליצור מסמכי Illustrator חדשים מפרופיל מסמך חדש או מתבנית.
You can create new Illustrator documents from a new document profile or from a template.
צור יישום שרת/לקוח חדש של Access.
Create a new Access client/server application.
תן מספר חדש לרכוש הקבוע כאשר הקבוצה משתנה.
Give the fixed asset a new number, when the group is changed.
אין אפשרות לטעון דוחות של Reporting Services. אם ברצונך ליצור דוח חדש, נא השתמש באשף הדוחות.
Reporting Services reports cannot be uploaded. If you want to create a new report, please use the Report Wizard.
פתיחת הדף בחלון חדש תמנע זאת.
Opening the page in a new window will prevent this.
אתה עומד להיות מופנה לאתר אינטרנט חדש.
You are about to be redirected to a new internet site.
פתיחת חלון חדש של Internet Explorer שאינו משתף אישורים עם חלונות קיימים.
Opens a new Internet Explorer window that does not share credentials with existing windows.
וזה סוג חדש של פיקוד עבורי.
And that's a new kind of leadership for me.
תוכנית במחשב שלך הציעה ספק חיפוש חדש המוגדר כברירת מחדל עבור Internet Explorer
A program on your computer has suggested a new default search provider for Internet Explorer
בארוע זה, עידן חדש בהיסטוריה האינדיאנית החל.
With this event, a new era in Native American history began.
הוספת קישור (פריט תפריט) הנפתח בחלון חדש
Inserts a link (menu item) that opens in a new window
מזהה ייחודי עבור סכימת xml. מזהה חדש מופק בכל פעם שהסכימה מתעדכנת.
Unique identifier for xml schema. New ID generated each time schema is updated.
יש לקרוא לפעולת השירות InitializeRelatedCollection רק כדי לאתחל EntityCollection חדש במהלך ביטול עריכה בסידרה של גרף אובייקט.
The InitializeRelatedCollection method should only be called to initialize a new EntityCollection during deserialization of an object graph.
מתרחש לאחר שנוצרו מופעים עבור DataRow חדש.
Occurs after a new DataRow has been instantiated.
יש להתקין את Office 2003 כדי ליצור חיבור מקור נתונים חדש.
Office 2003 must be installed to create a new data source connection.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 62931. מדויק: 62931. זמן שחלף: 239 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo