הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חד משמעית מקונספירציה" לאנגלית

כבודו הדוקטרינה של התנערות דורשת נסיגה חד משמעית מקונספירציה
Your honor, the doctrine of renunciation Requires an unequivocal withdrawal from a conspiracy

תוצאות נוספות

מועצת קונסטנס חד משמעית בעניין הזה.
The Council of Constance is most clear on this matter.
חד משמעית הרציחות היו עבודה של מקצוען.
The killings were clearly the work of a professional.
תגובת הממשלה, כפי שאתם יודעים, היתה חד משמעית.
The Government's response, as you know, was decisive.
הייתה הוראה חד משמעית שלא לענות לשיחות הללו.
We were under strict orders never to answer it.
ד"ר רוס ואני חשבנו שמדובר בבדיקה שאינה חד-משמעית.
Dr. Ross and I thought it was an equivocal exam.
והליגה למסקנה חד משמעית כי שחקני כדורגל לא מקבל נזק מוחי.
"And the League concluded unequivocally..." "that football players do not get brain damage."
יש לי ראיה חד-משמעית שמרגלי קולפר קיימים.
Well, I got conclusive evidence that Culper spies do exist.
לא היתה חד משמעית, ד"ר ביילי
The autopsy was inconclusive, Dr. Bailey.
הבהרתי לוורוניקה חד-משמעית למה היא נכנסת.
I was very clear with Veronica about what she was getting into.
טוב, תוכלי להיות חד-משמעית שהתשובה היא לא.
Well, you could be clear your answer is no.
חד משמעית נחתך לשניים ע"י הגלגלים של רכבת משא.
literally cut in half by the wheels of a freight train.
ובכן, הבדיקה לא חד משמעית -
Well, the test isn't conclusive,
בע"ו וכאשה היא עומדת לצידו חד משמעית.
As an attorney and wife, she is clearly standing by her man.
זו לא אינדיקציה חד משמעית לכך שויין בחיים
It's not a conclusive indication that Wayne is alive.
צעד לא פופולרי, אבל הסטטיסטיקה היא חד-משמעית.
An unpopular measure, yes, but the statistics are irrefutable.
נתנו לו אבחנה חד-משמעית: מלנומה.
They came up with a definitive diagnosis of melanoma.
זאת הוכחה חד משמעית שהנאשם למעשה משקר
This is irrefutable evidence that the defendent is in fact, lie
היא התעקשה שבעלה אינו התורם, אבל הראיה חד-משמעית.
Look, she insists that her husband wasn't the donor, but the evidence is overwhelming.
הוכחה חד-משמעית, כבודה, שמרשי חף מפשע.
Irrefutable proof, your honor, that my client is innocent.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 230. מדויק: 1. זמן שחלף: 140 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo