הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חובה" לאנגלית

ראה גם: אמת או חובה
חפש את חובה ב: הגדרה מילים נרדפות
duty
dare
obligation
a must
requirement
must-have
liability
mandatory
required
compulsory
obligatory
obligated
you must
must be
preschool

הצעות

174
סאלאזאר, את אמורה להיות ערני חובה
Salazar, you're supposed to be on guard duty.
בדרכה לעבודה הבוקר היא קיבלה זימון חובה ההתעברות.
On her way to work this morning she received a conception duty summons.
בטח, רק שאני אבחר חובה כל הערב
I would, but I'm going all dare tonight.
אין שום חובה על הנאשם להעיד.
There's no obligation on the defendant to give evidence.
שזה יהיה מתוך תחושה של חובה...
I don't want it to be out of a sense of obligation.
השתתפות תיק פלילי כמושבע הוא חובה חשובה.
Participating in a criminal case as a juror is an important duty.
אסור להילחם בעת ביצוע חובה מקודשת.
It is forbidden to fight while performing a sacred duty.
סבתא שלנו הנחילה לשנינו תחושת חובה אזרחית.
Our grandmother instilled in both of us a sense of civic duty.
היא הועמדה למוגבלת חובה לאחר שהפך אובססיבי עם בן זוגה.
She was put on limited duty after becoming obsessed with her partner.
אתה אמור להיות על סטפן חובה.
You are supposed to be on Stefan duty.
ואתם יודעים מה, עד שאתה מושך המסתערבים חובה...
And you know what, until you pull undercover duty...
האם אתה תמיד עושה דברים רק מתוך תחושת חובה?
Do you always do things only out of a sense of obligation?
חובה חובה עלייך להוריד את העטיפה שלך
Dare. I dare you to take off your wrapper.
חובה להוציא את הפרויקט להוספת קובץ הסכימה.
The project must be checked out to add the schema file.
כדי להבטיח פעולה תקינה, חובה להוריד את היישומים ולחבר את ההתקן הנייד לרשת האלחוטית Dell M110.
APP and applications must be downloaded and mobile device connected to Dell M110 wireless network for proper function.
יש לי חובה נשבעה לממשלת ארה"ב.
I have a sworn duty to the U.S. government.
גם לנו אין חובה ללכת לבית המשפט
Nor do we have an obligation to go to court.
חובה עלייך להוריד את החולצה למשך שלוש השאלות הבאות.
I dare you to take your shirt off for the next 3 questions.
זו חובה עיקרית להיות נדיב בדמוקרטיה.
It's a cardinal rule to be generous in a democracy.
קיבלתי הודעה שיש בדיקת סמים חובה.
I just got notice that there is a mandatory drug test.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2046. מדויק: 2046. זמן שחלף: 102 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo