הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חולה נפש" לאנגלית

חפש את חולה נפש ב: הגדרה מילים נרדפות
mentally ill
mental patient
sicko
mental case
mental illness
lunatic
insane
certifiable
better back off
you psycho
sick fuck
a psychopath
אדם חולה נפש נכנס לכאן באמבולנס, זקוק לעזרה שלנו
A mentally ill man came in here on an ambulance, needing our help.
אולי הוא כמו חולה נפש או משהו
Maybe he's, like, mentally ill or something.
כלומר איזה חולה נפש יגור בביתנו?
You mean some mental patient's going to live in our house?
את מתכוונת שאיזה חולה נפש הולך לגור בבית שלנו?
Some mental patient's going to live in our house?
אתה לא חושב שהיא חולה נפש?
You... you don't think she's mentally ill?
חלק מהעמיתים שלו חשבו שהוא חולה נפש.
Some of his co-workers thought he was mentally ill.
התברר שהגבר היה פושע חולה נפש.
No. Turns out the guy was actually a mentally ill felon.
אתה חולה נפש במנוסה שאין לו כסף לתספורת.
You're an escaped mental patient who can't even afford a haircut.
ואת האפשרות שאתה יכול פשוט להיות חולה נפש.
And the possibility that you just may be mentally ill.
כי זה סתם דיבורים מטורפים בא בן אדם חולה נפש.
Because it's just crazy talk coming from a mentally ill human.
הורדתי את המחיר כי חולה נפש נמלט התעסק עם הבקבוק.
I lowered the price because an escaped mental patient tampered with the bottle.
אתם מכירים מישהו שהוא תושב זמני או חולה נפש?
Do you know anyone who is transient or mentally ill?
הודאתו הוכיחה שהוא לא עשה זאת חולה נפש שברח.
His confession proved he didn't do it: Escaped mental patient.
אוקיי, עכשיו היא פשוט נשמעת חולה נפש.
Okay, now she just sounds mentally ill.
המשטרה זיהתה את טביעות האצבע במסעדה השייכות לנמלט חולה נפש שידוע כ...
Police have identified fingerprints at the diner belonging to an escaped mental patient known only as -
סאפ"ו מנתחים זאת אך אדם זה היה כנראה חולה נפש.
SÄPO analyzes it, but the man was probably mentally ill.
" אני חולה נפש או משהו"
"Am I mentally ill or something?"
מנין שאבת את הרעיון שקוויג חולה נפש?
Where did you get the idea that Queeg was mentally ill?
הוא היה חולה נפש, ובמקום הגשתה של קובלנה
He was mentally ill, and instead of pressing charges
אני עוקב אחרי, חולה נפש נמלט שקורא לעצמו ריינרד.
I'm tracking' an escaped mental patient, calls hisself Reynard.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 283. מדויק: 283. זמן שחלף: 138 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo