הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חומר גלם" לאנגלית

חפש את חומר גלם ב: הגדרה מילים נרדפות
raw material
feedstock
raw footage
recyclables
grist
עור מהווה חומר גלם לייצור נעליים.
Leather is raw material to produce shoes.
כמות מחזור, מספר היחידות של חומר גלם המשמשות בפריט הגמור
Turnover qty., number of units of raw material used in the finished item
הראשון הוא בחירה של חומר גלם, עם עדיפות למשהו מקומי, שנמצא באיזור שלכם.
The first is selecting a feedstock, preferably something that's regional, that's in your area, right -
זה חומר גלם מכתב משובץ.
It's raw footage from an embedded reporter.
חומר גלם של מה?
Raw footage of what?
בטח חשבת שזה יהיה חומר גלם פוטנציאלי נפלא.
I'm sure you thought it was great potential raw material.
לספינה יש מספיק חומר גלם כדי לשנות כוכב אחד.
The ship has only enough raw material to transform one planet.
היה להם די והותר חומר גלם כדי להשלים את גוף הספינה.
They had more than ample raw material to complete the ship's hull.
זהו חומר גלם, זה קשה מאוד?
It's raw material, it's very hard.
שבו על הפלנטה הזו אנו מוצאים חומר גלם?
where on this planet do we find raw material?
ורובוט זה רק מלטף מעל משטחים ואוסף ואמצעי חומר גלם, ונעלם שוב.
And this robotjust caresses over the surfaces and collects and measures raw material, and disappears again.
החדירה הזו לאחרים היא חומר גלם, שנכרה ביעילות וללא מורא, נארז ונמכר עבור רווח.
This invasion of others is a raw material, efficiently and ruthlessly mined, packaged and sold at a profit.
מדפסת תלת-מימד צריכה שלושה אלמנטים: קצת מידע, כמה חומר גלם, אנרגיה מסוימת, וזה יכול לייצר כל אובייקט שלא היה שם קודם.
A 3D printer needs three elements: a bit of information, some raw material, some energy, and it can produce any object that was not there before.
הם צריכים חומר גלם, יהיה זה זהב, אם זה כסף, בין אם זה אורניום, מה; הם צריכים משהו.
They need raw material, be it gold, be it silver, be it uranium, whatever; they need something.
יותר מדי חומר גלם.
Too much raw material.
אני פשוט שופעת חומר גלם.
I'm just raw material.
אז חיפשנו מקור נוסף של חומר גלם, ומצאנו כזה: הבוצה של תעשיית הנייר.
So we were looking for another source of raw material, and we found one - in fact, the sludge of the paper industry.
חומר גלם של מה תצלומי רקע - של ראש העיר ולדון, פגישות של מועצת העיר פתיחה של מגרשי משחקים.
Raw footage of what? - It's all B-roll of Mayor Weldon - City Council meetings, playground openings, backstage at a press conference.
זה הביא לידי ביטוי תנועתיות קיצונית במחירים עד כדי כך שבשנת 2011, יצרן המכוניות האירופיות הממוצע ראה עליה במחיר חומר גלם של חמש מאות מיליון אירו, סכום שמחק מחצית הרווח התפעולי שלהם ועל ידי משהו שבו הם לא שולטים בכלל.
It's brought huge volatility in prices, so much so that in 2011, your average European car manufacturer saw a raw material price increase of 500 million Euros, wiping away half their operating profits through something they have absolutely no control over.
היינו רוצים אישור כדי לחפש אחר חומר גלם עודף
We'd like permission to scrounge around for surplus materials.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 59. מדויק: 59. זמן שחלף: 78 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo