הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חומר ניקוי" לאנגלית

חפש את חומר ניקוי ב: הגדרה מילים נרדפות
detergent
cleanser
cleaner
cleaning product
Windex
Drano
Pledge
Glo
ואתם רוצים לייצר חומר ניקוי במפעל ליד ליברפול.
and you want to make detergent in a factory near Liverpool.
הסיבה שאני קונה חומר ניקוי זול...
The reason I was buying cheap detergent...
זה מה שאתה רוצה קח קצת חומר ניקוי -.
Is that what you want? -Have some cleanser.
ניסית להרוג את עצמך בכך שבלעת חומר ניקוי מטבחים.
You tried to kill yourself by throwing down kitchen cleanser.
אותו חומר ניקוי שאני משתמש בו כל שנה על הפסל.
The same cleaner that I use on that statue every year.
דיו, חומר ניקוי לזכוכיות, שמן מינרלי, ומסיר שומנים לרכב.
TAYLOR: Ink, glass cleaner, mineral oil... auto degreaser.
גם נפט, נפטא, חומר ניקוי ואנטימון גופרתי.
Also fuel oil, naptha, detergent and antimony sulfide.
המז"פ מצאו חומר ניקוי תעשייתי בזירת הפשע.
Forensics found industrial cleanser at a scene.
הניתוח שלך לפצצת הנוזל כללה חומר ניקוי.
Your analysis of the emulsion bomb included detergent.
החבילה עלולה להכיל חומר ניקוי או גז סארין.
It could be detergent, or it could be sarin gas.
צינורות הביוב של האמבטיה 256 נוקו עם ויירקס, אותו חומר ניקוי שמשתמשים בו בחדר הניתוח בבית החולים של ד"ר קלמר.
The bathtub drains in the master bathroom had been cleaned with Virex 256, the same detergent used to clean the operating rooms at Dr. Kelmer's hospital.
מה אם הרופא אומר לו לגרד שלו הוא מ - חומר ניקוי זול?
What if the doctor tells him his itch is from a cheap detergent?
"ל"אלוהים" מנקה תנורים, או "אלוהים חומר ניקוי, או שאינני יודעת.
For God oven cleaner, or God detergent, or I don't know.
יוצרים רסס של חומר ניקוי.
You create a spray of detergent.
יש לך חומר ניקוי היפרו-אלרגטי?
You have hypo-allergenic detergent?
אולי סוג של חומר ניקוי
Maybe some kind of cleaner.
זה חומר ניקוי דם.
It's blood detergent.
בנזין מעורבב עם חומר ניקוי
Gasoline mixed with detergent.
סוג מסויים של חומר ניקוי?
Some kind of cleaner?
יש חומר ניקוי אף אחד שום דבר?
Has anyone detergent?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 107. מדויק: 107. זמן שחלף: 175 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo