הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חוסר אונים" לאנגלית

חפש את חוסר אונים ב: הגדרה מילים נרדפות
helplessness
impotence
hopelessness
powerlessness
powerless
helpless
Helplessly
זוהי מדיניות של חולשה, חוסר אונים ובלבול גמור.
That is a policy of weakness, helplessness, and complete confusion.
המשפט עלה באומר, מצב של חוסר אונים בלבול.
The phrase came to mean a state of helplessness, confusion.
סימן הנשיכה, ביטוי נצחי מהתסכול של חוסר אונים.
The bite mark, timeless expression of the frustration of impotence.
חוסר אונים ממושך זה מאד מצוי אחרי התמוטטות.
Prolonged impotence is very common after a breakup.
היא היתה בדרך טבעית של חיבור עם אנשים תחושת חוסר אונים.
She had an uncanny way of connecting with people feeling hopelessness.
אני פשוט חש דיכאון, חש חרטה, חש קצת חוסר אונים.
I'm just feeling depressed, feeling remorse, feeling some hopelessness.
אתה רוצה לדעת על חוסר אונים?
You want to know about helplessness?
[נהמות] זה נקרא חוסר אונים.
[grunts] It's called helplessness.
הנה כמה עובדות מפחיד על חוסר אונים:
Here are some scary facts about impotence:
התחושה של חוסר אונים, של חולשה.
This feeling of helplessness, of weakness.
"עדיף להיות אלימים אם יש אלימות בלבנו"מאשר לעטות את לבוש חוסר-האלימות "לחפות על חוסר אונים".
"it is better to be violent if there's violence in our hearts than to put on the cloak of non-violence to cover impotence".
אם אתה נתפסיםלדוכן זה יהיה נראה כמו חוסר אונים, החנויות הקטנות יופיעו ניתן לשלוט בכיפה.
If you are seen to stall it will look like impotence, the little shops will appear to be ruling the roost.
בחור עושה משהו שמזכיר לה תקיפה קודמת, זה מעלה תחושות של פחד, כעס, חוסר אונים...
The guy does something that reminds her of a past assault, and it provokes the same feelings of fear, anger, helplessness...
הוא טורף חסר התקווה כדי שיוכל להרגיש חזק, כנראה פחד מהחולשה שלו, שמצביעה על חוסר אונים.
He is preying on the hopeless so he can feel powerful, probably terrified of his own weakness, which suggests impotence.
לקבל הערצה, כבוד, זו הגנה מפני חוסר אונים ומפני חוסר חשיבות.
To be admired and to be respected is a protection against helplessness and against insignificance.
אני מרגיש את זה, גם במובן זה - של חוסר אונים, של חוסר תקווה.
I'm feeling it, too, the sense of - of helplessness, of hopelessness.
על ידי הצגת ייאוש, חוסר אונים וחוסר תקווה, התקשורת אומרת את האמת על אפריקה, ושום דבר מלבד האמת.
By displaying despair, helplessness and hopelessness, the media is telling the truth about Africa, and nothing but the truth.
למעשה, אותה הרגשה של חוסר אונים נגרמת מכיון שרוב האמריקנים מרגישים שמחירי הנפט הם תוצאה של קונספירציה, ולא של תנודות בשוק הנפט העולמי.
But actually, I mean, this feeling of helplessness comes in because most Americans actually feel that oil prices are the result of a conspiracy, not of the vicissitudes of the world oil market.
פחד והטרור של חוסר אונים
Fear and the terror of helplessness.
באותו רגע של חוסר אונים מוחלט
It was in this moment of utter hopelessness
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 64. מדויק: 64. זמן שחלף: 136 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo