הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חופש" לאנגלית

הצעות

468
111
88
76
75
53
המחשבים הדקים והקלים ביותר מבית Dell מספקים חופש מבלי להתפשר על ביצועים.
Dell's slimmest and lightest notebooks offer freedom without compromising performance.
חופש אלחוטי - מוחלט עם כרטיס WiFi פנימי לשיתוף המדפסת עם אחרים בבית או במשרד הקטן.
Wireless Freedom - Complete with internal WiFi card for sharing printer with others at home or in your small office.
עבדת קשה במשך חודשים ובוודאי מגיע לך חופש.
You've worked hard for months and have certainly earned a holiday.
לא אם כל הרעיון הוא לתת לאנשים חופש
Not if the whole idea is to give people their freedom.
בשעה שהמפגינים זועמים ברחובות בודפשט, ודורשים חופש מהסובייטים
Whilst demonstrators rage on the streets of Budapest demanding freedom from the Soviets,
כל שעשיתי היה לנסות ולתת לו מעט חופש
All I did was try to give him a little freedom.
הקולונל מנסה לסחוט דרכו אל חופש.
The Colonel is trying to extort his way to freedom.
ויהיה לך די הרבה חופש יצירתיות.
And you would have quite a bit of creative freedom.
ביטאתי את חופש הביטוי הזכות המקודשת ביותר בכדה"א.
I was doing freedom of speech, Earth's most sacred right.
דבר קטן שנקרא חופש הדיבור, זוכרת?
It's a little thing called freedom of speech, remember?
"אבל פה בהרים אין חופש כזה
but here in the mountains there's no freedom like that
זה חופש שאישה פותחת ככה רגליים בעיתון?
It's freedom for a woman to spread her legs like that on a magazine?
רציתי חופש להתאמן בעצמי או להפסיק לשחק.
I wanted freedom to train on my own, or to stop playing.
אנו דורשים את חופש הדיבור עיתונות ורדיו חופשיים!
We demand freedom of speech, free press and a free Radio!
שחיפשת חופש, והנה זה קורה.
You were looking for freedom, and here it is.
אפילו בשבילי הייתה רוח שמצאה מחדש חופש.
Even for me, there was a spirit of newfound freedom.
אנחנו אמורים להביא חופש ודמוקרטיה לאלו שזקוקים לה.
We're supposed to bring freedom and democracy to people that need it.
בגלל היותך ילדתי היחידה הענקתי לך המון חופש.
Since you're my only child I've given you a lot of freedom
נערך במהירות במערכת שנותנת לנו אין שום ערךואין חופש.
Held fast in a system that gives us no value and no freedom.
הבוקר מילאנו בקשה בשם פעולת חופש המידע.
This morning we filed a request under the Freedom of Information Act.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 10225. מדויק: 10225. זמן שחלף: 86 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo