הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חותכות" לאנגלית

cut
conclusive
overwhelming
irrefutable
inconclusive
incontrovertible
incisors
cutting
fertilize
supporting
curt
slice
big-jawed
definitive
Eaves

הצעות

32
32
יש לה את אותן העיניים שפשוט חותכות ישר דרכך.
She has the same eyes that just cut right through you.
מצלמות היינו חותכות את הסיכון בעבודת בנק.
Cams would cut the risk on a bank job.
כן, אך האם הראיות האלה לא היו פחות חותכות אם לדמיאן לא היה הרצח הישן, תלוי מעל ראשו
Yes, but wouldn't that evidence be less conclusive if Damian didn't have this old murder hanging over his head?
כן, אך האם הראיות האלה לא היו פחות חותכות אם לדמיאן לא היה הרצח הישן תלוי מעל ראשו, או עדיף, אם היתה הוכחה שפיליפ ווסטלייק נרצח בידי פורץ אקראי?
Yes, but wouldn't that evidence be less conclusive if Damian didn't have this old murder hanging over his head, or better yet, if there was proof that Philip Westlake was killed by a random intruder?
של הטיעונים והחישובים שהעלתי כאן יכול להתנגד להוכחות החותכות?
OF THE FIGURES AND THE ARGUMENTS I HAVE HERE MARSHALLED COULD RESIST THEIR OVERWHELMING CONCLUSION?
היו אנשים שהיו לטובת חיסכון רונלד קלארק אובריין למרות ההוכחות החותכות ואת האימה של הפשע.
There were people who were in favor of saving Ronald Clark o'Bryan in spite of the overwhelming evidence and the horror of the crime.
ישנם זחלים המכוסים שערות עוקצניות אך הנמלים חותכות אותן בזו אחר זו.
Some caterpillars are covered with stinging hairs but the ants cut these off one by one.
הקטעים שהן חותכות עשויים להגיע לפי 50 ממשקל גופן.
The pieces they cut can be as much as fifty times their own body weight.
גם בנות אחרות בתכנית שלי חותכות.
Other girls in my program cut, too.
העיניים של ג'ני, כמו שקר קר" .חותכות את הלילה כתער
Jenny's eyes, like a gypsy's lies Cut right through the night
שניהם גברים היו בעלי האצבעות האמצעיות שלהם חותכות מ.
Both men had their middle fingers cut off.
ביער בחוץ, נמלים תרות חותכות את העלים לחלקים ונושאות אותם בחזרה לקן.
Out in the forest, foragers cut the leaves into segments and carry them back to the nest.
מר ברנזון לא בפגישה, אך הדו"ח שלו שנקרא הראיות החותכות.
Mr. Berenson wasn't in the meeting, but his report called the evidence conclusive.
מספריים חותכות נייר וויל
Well, scissors cut paper, Will.
אבל הראיות היו חותכות
But the evidence was conclusive.
רשומות השיניים חותכות, יתרו.
The dental records are conclusive, Jethro.
אנו יכולים להכחיש אבל הראיות חותכות.
We can deny all we like, but the evidence looks overwhelming.
משני הגופים, הפסקות לאחר מוות של מרכז חותכות לרוחב.
On both bodies, postmortem breaks of the central and lateral incisors.
בדיוק כמו עם הסנוניות חותכות מצאנו רק הדפסים חלקיים בטלפון.
Just like with the Eaves Swallows, we only found partial prints on the phone.
אבל אזדקק להוכחות חותכות כדי לשכנע את האימא.
HARD EVIDENCE TO CONVINCE THE MOTHER.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 148. מדויק: 148. זמן שחלף: 124 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo