הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חזרה" לאנגלית

חפש את חזרה ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

באפשרותך לייבא בקלות מידע זה חזרה אל Project ולהמשיך לעבוד ללא צורך בהזנה חוזרת של הנתונים.
You can easily import this information back into Project and keep working without reentering data.
הודעת תקלה שתישלח חזרה כתגובה ללקוח.
Fault message that will be sent back as a response to the client.
צור פעילות חדשה כאשר שיחה מוגדרת להתקשרות חזרה.
Create a new activity when a call is set to call back.
העתקת טקסט שהשתנה מקובץ מקושר חזרה למקורו
Copies the modified text of a linked file back to its source
Fireworks שולח את התפריט הנפתח שערכת חזרה אל.
Fireworks sends the edited pop-up menu back to.
קביעה אם TreeView צריך לנסות לאכלס צמתים מהלקוח (ללא שליחה חזרה).
Whether the TreeView should try to populate nodes from the client (without posting back).
כדי להשתמש בתכונה זו, שנה חזרה את מצב Skype למחובר ונסה שוב.
To use this feature please change your Skype status back to online and try again.
אתה צריך לנסות ולקבל זאת חזרה בדרך כלשהי.
You have to then try and get that back in some way.
אני מנסה להובילה חזרה אל המקלדת.
And I'm trying to lead her back to the keyboard.
האם את מוצאת דרך להישאר ולהילחם חזרה?
Do you find a way to stay on and fight back?
הם יתקשרו חזרה עם פרטים בשביל הפגישה.
They're going to call back with details for the meet.
הוא בדרכו לסאטון ולהביא אותה חזרה מהחווה.
He's on his way to get Sutton and bring her back from the ranch.
עכשיו תחוב אותו חזרה למכנסייך והראה קצת כבוד.
Now stick it back in your pants and show a little dignity.
אדוני, צוות ההתקפה בדרכם חזרה.
Sir, the attack team's on their way back.
באלי לחפש סיפורים משעמים לקחת חזרה לעולם הרוחות.
I come seeking boring stories to take back to the spirit world.
לא הלכתי חזרה הביתה בלילה שנהרגתי.
I wasn't walking back home the night I was killed.
חזרתי חזרה למסיבה כדי להיות עם החברים שלי.
I was walking back to the party to be with my friends.
אנחנו רוצים שחלק מהדגימה תישלח חזרה לפיקוד השער
We'd like a portion of that sample sent back to Stargate Command.
דניס חזרה עם חלק הפאזל השלישי בזמן שיא
Denise back with the third piece for matsing in record time.
היא מתחילה לקבל קצת מהצבע חזרה ללחיים
She's starting to get some of the color back in her cheeks.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 27780. מדויק: 27780. זמן שחלף: 88 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo