הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חטוף" לאנגלית

חפש את חטוף ב: הגדרה מילים נרדפות
kidnapped
quick
abducted
abductee
hostage
kidnap victim
glimpse glance
stolen
hijacked aircraft
swift

הצעות

131
29
אתה צריך לדעת איך ההרגשה להיות חטוף.
You needed to know what it feels like to be kidnapped.
איפה סוג שלי שיש לך חטוף והחלף?
Where is my class that you've kidnapped and replaced?
חכה, שהיית חטוף, מדי?
Wait, you were abducted, too?
עכשיו יש לי חטוף שמוחזק בגבעות.
Now my factor is abducted in plain view.
את יודעת מה דמיינתי כל הזמן כשהייתי חטוף?
You know what I kept imagining the whole time I was kidnapped?
בזמן שהיית חטוף, נכנסתי לנעליים שלך.
While you were kidnapped, I walked in your shoes.
אוקיי, מה אם יש ויקטוריה ג'יימס חטוף כי היא הייתה יישאר מחוץ לרצונו?
Okay, what if Victoria has James kidnapped because she was left out of the will?
חטוף דקה אחת, שפשוף מרפקים הבאים.
Kidnapped one minute, rubbing elbows the next.
אם הוא היה יודע שהבאת לכאן תינוק חטוף בזמן שצוות חדשות
If he thought that you brought a kidnapped baby here with a news crew
המיליארדר חטוף, אלפרד היינקן, כבר הציל בפשיטה של משטרה בתחילת הערב.
Kidnapped billionaire, Alfred Heineken, has been rescued in a police raid earlier this evening.
צוות זה נכנס הרבה צרות, אבל אנחנו לא מקבלים חטוף.
This team gets into a lot of trouble, but we never get kidnapped.
חסר, חטוף, קציני משטרת לוס אנג'לס נרצחו הם פשעים גדולים.
Missing, kidnapped, murdered L.A.P.D. officers are major crimes.
ניסינו את דרכך וגמרנו עם חצי מהצוות שלנו בשבי ואיש חף מפשע חטוף.
We tried it your way and ended up with half our team captured and an innocent man kidnapped.
אם הייתי מדען חטוף, איפה הייתי?
If I was a kidnapped scientist, where would I be?
מה ששני אלה היו עד ל בשבוע שעבר שמקבל אותם חטוף?
What have those two been up to for the last week that gets them abducted?
אני לא אוהב שומרי ראש סביב אז אני צריך אווז לאמן אותי במקרה שאני מקבל חטוף או מה שלא יהיה.
I don't like bodyguards around so I have Goose train me in case I get kidnapped or whatever.
ובכן, הוא הלך וקיבל את עצמו חטוף, ואני צריך לבוא עם 50,000 $ כדי להציל את חייו.
Well, he went and got himself kidnapped, and I need to come up with $50,000 to save his life.
לא מחזירים כלב חטוף סתם ככה
You don't just give back a kidnapped dog.
קשה להבחין שבעלה חטוף כבר שישה ימים.
You wouldn't know her husband has been kidnapped for six days.
אני מניח שאוכל לקחת חטוף מהירה במחקר.
I suppose I could take a quick snoop in the study.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 142. מדויק: 142. זמן שחלף: 126 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo