הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חטפת מישהו חשוב" לאנגלית

חטפת מישהו חשוב מישהו חשוב לכולם.
You took a person of prominence, someone that mattered to everyone.

תוצאות נוספות

אלוהים, אחי, חטפת מישהו לפני שיצאת?
Jesus, dude, you let one rip in here before you got out?
מתרברב במדים שלו כאילו הוא מישהו חשוב.
Strutting around in his uniform, pretending he's so much.
מישהו חשוב יותר רוצה לדבר איתו.
Someone more important wants to talk to him.
אפשר לדבר עם מישהו חשוב בבקשה?
Can we just talk to someone important, please?
הרגשתי כמו מישהו חשוב מה הסיפור?
I felt like a big shot. What's the big deal?
לפני זה, אודל היה מישהו חשוב בניו-יורק.
Before that, Odell was a player back in New York.
אני יודע, שאתה נחשב מישהו חשוב ברחוב.
I know you're kind of a big deal on the streets.
אני הולך להיות מישהו חשוב אחרי הכל
I'm going to be somebody after all. [LAUGHS]
איך מישהו חשוב כמו נשיא האולפן לא מדווח כנעדר?
How could someone as important as a studio president not be reported missing?
מסתבר שהבחור הזה הוא מישהו חשוב בוושינגטון.
Evidently this guy's quite the big shot in Washington.
ילד, בחיים האלה אין מישהו חשוב או חיוני.
Little boy, no one is so necessary, or indispensable in this life.
חייב להיות מישהו חשוב מאוד אם נער השליחויות שלו לובש עניבה.
Must be someone pretty important if his errand boy wears a necktie.
חשבת שהוא לא מדבר עם מישהו חשוב.
Shame he doesn't report to anyone that matters.
טיילור, מחר יבוא הנה מישהו חשוב מאוד
Taylor, someone very important is coming over tomorrow.
עם מישהו חשוב אוון צ'יימברס -.
Anyone good? - Evan Chambers.
אבל אנחנו צריכים למצוא מישהו חשוב עם הקשרים הנכונים.
But we need to find someone important with the right connections.
אני חושב שהיית מגן על מישהו חשוב לך.
I think you would have stood up for somebody that you care about.
אני מצטער מישהו חשוב לי מאוד הלך לעולמו
You know, someone very special to me passed.
אבל, תמיד האמנתי שהוא היה מישהו חשוב.
But I always believed he'd been someone really important.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 215. מדויק: 1. זמן שחלף: 248 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo