הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חיה" לאנגלית

חפש את חיה ב: הגדרה מילים נרדפות
animal
beast
lived
life
livin
brute
live alive living
pet
vivid
Chaya
dead
one
reliving

הצעות

היוונים הקדמונים רצו אחרי כדור שעשוי מעור חיה.
The ancient Greeks chased a ball made of animal skin wrapped around seeds.
אני נתקלתי בהמלטה כמו איזה חיה.
I'm having a litter like some kind of animal.
בזבזת זמן רב בהרס כמו חיה גדולה.
You've wasted enough time smashing around like a great beast.
שאף אדם או חיה מוגן פה בחוץ
Come on, it's not safe for man or beast out here.
כולם בלהקה יודע שהאמא שלך חיה כמו קבצן
Everyone in the troop knows that your mom lived like a beggar
היא חיה במחנה צוענים קרוב לחווה בה עבדתי.
She lived in a gypsy camp near a farm where I worked.
כנראה מצאנו שם חיה מתה אחרת.
It must have been a different dead animal we found there.
אולי זו חיה קטנה שניסתה לזחול לחופשי.
Maybe it's a small animal trying to crawl to freedom.
הוא נראה כמו עוד חיה כשאני...
He looked to me just like another animal when I...
זה משהו שמצאנו במרוקו, חיה עצומה.
This is something we found in Morocco, an immense animal.
בידוד קבוצת צביעה חיה משאר רכיבי הגרפיקה
Isolate a Live Paint group from the rest of the artwork
בשעת שינוי נתיב בקבוצת צביעה חיה, Illustrator צובעת את המשטחים והקצוות שהשתנו או נוצרו באמצעות מילוי וקו מהקבוצה הקיימת.
When you modify a path in a Live Paint group, Illustrator colors the modified or new faces and edges using fills and strokes from the existing group.
בחרו קבוצת צביעה חיה ואת הנתיבים שברצונכם להוסיפם לקבוצה.
Select a Live Paint group and the paths you want to add to it.
בשעת בחירה באפשרות זו, Illustrator מזהה רווחים בנתיבי צביעה חיה ומונעת מהצבע לזרום דרכם.
When selected, Illustrator recognizes gaps in Live Paint paths and prevents paint from flowing through them.
שימו לב שהדבר עלול להאט את פעולתה של Illustrator בשעת עבודה על קבוצות צביעה חיה גדולות ומורכבות.
Note that this may slow Illustrator when working on large, complex Live Paint groups.
המשפחה שלי חיה במלון הילטון בסקוטס ואלי.
My family's living in the Hilton Hotel in Scotts Valley.
אבי מת למען שבדיה, ואני חיה למענה
My father died for Sweden, and I live for her.
להיות לאישה הזאת היא חיה בפילדלפיה?
I mean, how deep can this woman's operation be?
שרטה את הדלת עם הציפורניים כמו חיה.
Scratching at the door with her fingernails like some kind of animal.
הקולונל כינס מאפייה זועמת ורדף אחריו כמו חיה.
The colonel gathered an angry mob and chased him down like an animal.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 10092. מדויק: 10092. זמן שחלף: 176 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo