הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חיי" לאנגלית

חפש את חיי ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

חרגת מהגבול של Publisher עבור תיבות טקסט וטבלאות לאורך חיי הפרסום.
You have exceeded Publisher's limit for text boxes and tables over the life of a publication.
DatabaseStateInfoWrites הוא המספר הכולל של פעולות הכתיבה עבור פרטי מצב מסד הנתונים במהלך חיי התהליך.
DatabaseStateInfoWrites is the total number of writes for database state info over the life of the process.
יש לקרוא ל - Load פעם אחת בלבד במהלך חיי אובייקט של מעצב זרימות העבודה.
Load should be called only once during the lifetime of a workflow designer object.
המחשבים הניידים של Dell מתוכננים לחסוך בצריכת אנרגיה ולהאריך את חיי הסוללה, כך שיהיו עמידים וידידותיים לסביבה.
Dell notebooks are built to conserve energy consumption and prolong product life, so they're durable and environmentally friendly.
Latitude D430 הוא מחשב נישא דק במיוחד עם חיי סוללה ארוכים ואפשרויות אבטחה ותקשורת אלחוטית מתקדמות.
The Latitude D430 is an Ultra-light laptop with a long battery life and advanced security and wireless options.
מעבדי המתח האולטרה-נמוך של Intel, המסופקים באופן סטנדרטי, מסייעים להוריד את צריכת האנרגיה כדי להאריך עד למקסימום את חיי הסוללה.
Intel Ultra-Low Voltage processors, which come standard, help reduce power consumption to maximize battery life.
תוכל ליהנות מפרודוקטיביות משופרת של עד 19 שעות של חיי סוללה ומתוכנת ControlPoint החדשה של Dell.
You will experience increased productivity with up to 19 hours of battery life and the new Dell ControlPoint.
חיי סוללה ארוכים, חיבורים אלחוטיים מהירים ושירות מורחב לסוללות של Dell עוזרים לך להמשיך לעבוד ללא הפרעה.
Long battery life, fast wireless connections and Dell's Extended Battery Service help to keep you going without interruption.
אני אקדיש את חיי ללימודי היסטוריה.
I will devote my life to the study of history.
והודות לטכנולוגיית NVIDIA Optimus, באפשרותך לגלות עולם שלם של הרפתקאות מולטימדיה, תוך מיטוב של חיי הסוללה.
And with NVIDIA Optimus technology, you can explore a world of multi-media adventures all while optimizing your battery life.
משך חיי הסוללה הראשית מבוסס על בדיקות מעבדה של Dell, באמצעות מבחן השוואת הביצועים MobileMark 2007.
Preliminary battery life results based on Dell lab testing using MobileMark 2007 Benchmark.
לכן כל המתנקשים ניסו להציל את חיי
That's why all those assassins tried to save my life.
קייסי, למוח שלך אין חיי מדף
Case, there's no shelf life on your mind.
חיי האדם יקרים מכדי לסכנם בתעלולים מטורפים
Human life is far too precious to risk on crazy stunts.
סופסוף חיי כספיידרמן וחיי הרגילים חזרו לשגרה
Finally both school and Spidey life are back to normal.
האם לא המצאת דרך להרוס חיי אדם?
Did you not invent a new way to destroy human life?
חיכיתי כל חיי לגבר שיציע לי נישואין.
I've waited my whole life for a man to ask me to marry him.
הוא הציל את חיי וחטף חברה שלי
He saved my life and abducted a friend of mine.
נדרשתי למסור את חיי תמורת חייה.
I have been asked to give my life for hers.
שהייתי מוכן להשליך את כל חיי.
That I was prepared to throw my whole life away.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 160483. מדויק: 160483. זמן שחלף: 305 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo