הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חילול" לאנגלית

חפש את חילול ב: הגדרה מילים נרדפות
desecration
violation
perversion
profanity
profanation
desecrating
blasphemy sacrilege

הצעות

85
32
רצנו רישומי שיחות טלפון לסוכן קראוץ וקורבנות חילול האחרים.
We ran the phone records for Agent Crouch and the other desecration victims.
אני יכול להבטיח לך יהיה לא חילול.
I can assure you there will be no desecration.
תקיפת אציל על-ידי אדם פשוט זה חילול של קוד האבירים.
For a commoner to attack a nobleman is in violation of the Knight's code.
טאנאקה-סאן, על איזה חילול אתה מדבר?
Tanaka-San, of what perversion do you speak?
הוא מתמקד במוזיאונים, בהפסקות, משאיר גרפיטי במחאה על חילול הכבוד המת.
He targets museums, breaks in, leaves graffiti protesting the desecration of the dead.
אתנה מתרגזת על חילול המקדש שלה, מאשימה את מדוזה, הופכת אותה ליצור הזוועתי הזה.
Then Athena gets mad about the desecration of her temple, blames Medusa, turns her into this hideous creature.
זה לא היה לשם חילול נכון...?
It wasn't desecration was it?
זה ממש חילול שהוחלט מראש, מה שקורה.
That is some determined desecration going on.
זה רק עד שנשלם את חוב חילול הפריט היקר של אבא.
It's just until we pay off Daddy's desecration of a priceless artifact.
אופן חילול ערכים חדשים בשדה מספור אוטומטי זה.
How new values should be generated for this AutoNumber field.
זה היה חילול בדיוק כמו שחיללת את גביע הפודינג שלי.
It was a violation, just like you violated my pudding cup.
חילול הדם או בגידה במלכה שלך?
Desecration of the blood or treason against your regent?
הבעיה שלך היא חילול ברית הנישואין.
Your concern is the sacrament of marriage.
ייתכן ואנחנו מתמודדים עם חילול ברמה המולקולרית.
We may be dealing with befoulment on a molecular level.
הדירקטור בנט היה בוגד, כפוף גבר על חילול החוקה.
Director Bennett was a traitor, a man bent on desecrating the Constitution.
משמעות הוצאתה להורג היא חילול החוקים הקדושים ביותר שלנו.
To execute her is a violation of our most sacred laws!
תודה, רוזנת שהודעת לי על חילול כבודה של אחותי.
Thank you, countess, for alerting me to this violation of my sister's honor.
נדרש מעט חילול השם כדי להוציא אותה.
It took some blasphemy to get her out.
אתה גורם לנו להיזרק מלוויה על ידי חילול הגופה.
You get us thrown out of a funeral by violating the corpse.
אנחנו מתכוונים לומר שזה היה רצח על חילול כבוד.
We're going to say that it was an honour slaying.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 251. מדויק: 251. זמן שחלף: 140 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo