הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חיל רגלים" לאנגלית

חפש את חיל רגלים ב: הגדרה מילים נרדפות
infantry
the buffs
Robo
אתם, אינני רוצה שום חיל רגלים מסביב לטנק.
You, I don't want any infantry around the panzer.
המדריך שלי באיי-איי-טי אמר לנו שאנחנו כמו חיל רגלים.
My instructor at AIT told us that we were like infantry.
זכרו, לדרום נותרו שתי אוגדות חיל רגלים, ואת סופרמן וגודזילה.
Remember, the South still has two infantry divisions, plus Superman and Godzilla.
המפקד, זהו חיל רגלים בראבו 6לצי החילוץ.
Sir, this is Mobile Infantry Bravo 6 to Fleet Rescue.
ממה שניתן לראות, נראה שאין להם תגבורת חיל רגלים.
As far as I can see they have no infantry support.
מחלקת הטנקים שלי ליוותה פלוגה של חיל רגלים.
My tank platoon was supporting an infantry company.
חיל רגלים, לטובת שירות בחיל הרפואה:
Infantry, Service and Medical Corps:
שתי מכוניות משוריינות, שישה טנקים, נייד 88 וכמה חיילי חיל רגלים.
Two armored cars, six tanks, a mobile 88 and some lorried infantry.
49הגדוד השלישי, חיל רגלים מתי הם התחילו את ההתקפה שלהם?
Third Battalion, 49th Infantry... when do they start their offensive?
סוסים, תותחים, חיל רגלים, פרשים נושאי רומח.
Horses, cannon, infantry, savoliere lancers; an army.
כן ואנחנו חיל רגלים, אדוני, לא חופרי מנהרות.
Yes, and we're infantry, sir.
הפלנקס היא היווצרות גוש מלבני צבאי, מורכב בדרך כלל לגמרי של חיל רגלים כבד.
A phalanx is a rectangular mass military formation, usually composed entirely of heavy infantry.
הוא לא סתם שולח הסתערות דרך הים, הוא משתמש בצנחנים וטורים של חיל רגלים.
He doesn't just launch an assault by sea, he uses paratroopers and columns of infantry.
כמו רמה 17 ב "חיל רגלים רובוטי 3".
Like level 17 on Robo Infantry 3.
הוא מהנדס, לא, כן ואנחנו חיל רגלים, אדוני.
He's an engineer, isn't he? Yes, and we're infantry, sir.
יש להם יותר טנקים משלנו בפולין, עם 100 דיוויזיות חיל רגלים הניצבות מול מסך נייר, מטריה אווירית עצומה וחיל אוויר משלהם.
With more tanks than we have in Poland, with 100 infantry divisions facing a paper-thin screen, a tremendous air umbrella in the RAF and their own air force.
ב "חיל רגלים רובוטי 2" מוצאים חדרי תחמושת שנראים ריקים, אבל יש להם דלת סודית.
In Robo Infantry 2, you could find amo rooms that looked empty... but they would have a secret door.
לפומפי לא היה רק חיל רגלים, גדול מזה של קיסר, היו לו גם יותר פרשים כ -6,000 לעומת 1,000 של קיסר.
Pompey didn't Just have more infantry than Caesar, he also had far more cavalry, 6,000 to Caesar's 1,000.
באיזו יחידה גדוד 12 של חיל רגלים.
Twelfth Infantry Battalion.
הם חיל רגלים.
That's infantry.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 69. מדויק: 69. זמן שחלף: 173 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo