הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חינוך" לאנגלית

education
upbringing
homeroom
schooling
educational
educated
educating
ed
breeding
uneducated
teaching
health

הצעות

46
רכישות למוסדות ממשלה, מוסדות חינוך ומוסדות בריאות דורשות קוד חוזה של Dell במהלך התשלום בקופה.
Government, Education, and Healthcare purchases require a Dell contract code during Checkout.
בולנו מאמינים בטוב, חינוך חופשי לילדינו.
We all believe in good, free education for our children.
המתחרה הבאה מתמחה בפסיכולוגיה עם חינוך פוליטי ומעט תשוקה לקליגרפיה.
Our next contestant is a psychology major with a political upbringing and a passion for calligraphy.
היכן שבפשטות יש הבדל של חינוך מזה אני יכולה להעלים עין
Were it simply a difference in upbringing, this I might overlook.
למה חינוך איכותי שמור רק לעשירים?
Why is a high-quality education only exclusive to the rich?
ולשם כך הם חייבים חינוך מערבי.
And to do that, they need a Western education.
קיבלתי חינוך מכובד כשאני חושב על זה עכשיו
Got a decent education, now that I think on it.
אני מניח שזה סוג של חינוך.
Well, I suppose this is a form of education;
אני מאמין בערכי משפחה חינוך והימנעות מהפרזה.
I believe in family values, education and abstaining from excess.
החדשות הטובות הם שגרייס תקבל חינוך בחינם.
The good news is that Grace will get a free education.
זה תהליך הכולל חינוך רוחני, ומעשים טובים
It's a process that involves spiritual education and good works.
אני יכול לדאוג לכך שתקבלי חינוך הגון.
I can see to it that you will get a decent education.
בפני הדברים הטראגיים הללו אנו נלחמים בעזרת חינוך.
It's a tragic state of affairs that we fight with education.
צריך קצת חינוך כדי להחליף את החוק באלימות.
It takes a little education to substitute the rule of law for violence.
כשם שכל ילד יקבל חינוך שלם.
As it is that every child shall have a complete education!
חינוך לתלמידים מוכשרים לא ממש תפס.
Gifted education hadn't really taken hold too much.
עכשיו, חינוך הוא תחום שהעולם החילוני מאמין בו.
Now education is a field the secular world really believes in.
היה להם רק חינוך איסלמי, ומעט מאד ממנו.
They only had Islamic education, very little of it.
אנחנו מממנים 600 תכניות חינוך לילדים.
So, we sponsor 600 children education programs today.
אז כולם רוצים חינוך באנגלית, כמובן.
So everybody wants to have an English education, naturally.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1377. מדויק: 1377. זמן שחלף: 80 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo